Udělení souhlasu ČNB

18. 6. 2010

Plzeňská karta se oficiálně stala městskou platební kartou.

Plzeňské městské dopravní podniky připravují uvedení Plzeňské karty jako platebního nástroje nejen v dopravě a v městských službách, ale i do komerční oblasti. „Slib, že nám čipová karta usnadní pohyb ve městě provází Plzeňskou kartu již od začátku. Získání souhlasu ČNB byl jedním z nutných bodů, abychom tento slib mohli naplnit – platit z jedné karty městské služby nejen v dopravě, ale třeba stravenky, lístky do bazénu nebo vstupenky do ZOO anebo také půjčení kola nebo rychlé občerstvení. Prostě tam, kam chodíme za povinnostmi, ale i za zábavou a odpočinkem. Navíc opět potvrdil naše prvenství, protože dosud žádné město nebo společnost v ČR není s projektem čipové karty tak daleko, jako je Plzeň“, hodnotí splnění legislativního kroku primátor a předseda představenstva Ing. Miroslav Kalous.

Souhlas centrální banka udělila Plzeňské kartě a Plzeňské jízdence, které doposud sloužily pouze k nákupu jízdného pro městskou hromadnou dopravu. Zmíněný souhlas tuto situaci významně mění a do budoucna rozšiřuje možnosti využití Plzeňské karty a Plzeňské jízdenky, a dává také základ pro turistickou kartu, určenou návštěvníkům města.

Elektronickou platbu Plzeňskou kartou bude možné zavést také ve školních či podnikových jídelnách, elektronicky bude možné platit za služby v knihovně ZČU i za služby, které se platí drobnými mincemi, jako je například parkování. Elektronickou peněženku bude možné využívat pro mikroplatby, podle zákona až do výše 4.500,- Kč. Z hlediska budoucnosti je rozhodnutím ČNB otevřena i cesta k plnohodnotnému elektronickému úřadu.

V praxi se vše projeví ve dvou rovinách:
• v první etapě dojde k rozšíření platební funkce Plzeňské karty a Plzeňské jízdenky
na celý systém Integrované dopravy Plzeňska (IDP), takže si cestující budou moci kupovat jízdenky z Plzeňské karty nejen ve vozech MHD, ale i ve všech vozech u dopravců IDP

• ve druhé etapě pak dojde, po zapojení bazénu, zoologické a botanické zahrady k oslovení komerčních společností a podnikatelů

Co nová funkce a nové možnosti ve skutečnosti držiteli karty přinesou? „Pokud budete mít svoji kartu nabitou a přijdete například do bazénu, přiložíte kartu ke čtecímu poli, systém sám odečte z karty cenu za vstupenku a vytiskne stvrzenku o platbě, to vše velmi rychle a bez problémů. Platba bude jednodušší než bankovní kartou, protože proběhne bez zadání PIN a podpisu, takže se zvýší hlavně rychlost a usnadní se tím celá obsluha,“ vysvětluje Ing. Klíč.

Ing. Miroslav Kalous, primátor města Plzně a předseda představenstva PMDP, a.s.
Mgr. Michal Kraus, generální ředitel PMDP, a.s.
Ing. Aleš Klíč, ředitel úseku Plzeňská karta

zpět ...