Výměna kolejových oblouků

18. 6. 2010

Při pravidelných kontrolách kolejových tratí byl zjištěn na lince č. 1 opotřebovaný úsek trati Lékařská fakulta – Lidická. Z tohoto důvodu přistoupily PMDP k výměně zmiňovaného úseku s cílem zajistit maximální bezpečnost provozu vozidel MHD.
V současné době mají PMDP vyměněn již jeden kolejový oblouk a nyní přistupují k výměně druhého oblouku. Z důvodu značného dopravního vytížení tohoto úseku lze v průběhu dne bez vlivu na plynulost tramvajového provozu realizovat jen část prací. Určitou část prací je nutné provádět v noci. Částečné omezení se však dotkne silničního provozu. Práce na výměně kolejového oblouku vzhledem k nutným manipulačním a technologickým úkonům při montáži kolejí probíhají od 23.10.2006 do večerních hodin 26.10.2006, následně bude oprava pokračovat od pondělí 30.10.2006 nejpozději do čtvrtka 2.11.2006. Omezení silničního provozu bude pouze ve dnech prováděných oprav. Výměny kolejových oblouků nelze provést bez přerušení z důvodu pracovní doby v obalovně Letkov, která nám zajišťuje dodávku materiálu pro zaasfaltování kolejového oblouku.
Za způsobené komplikace se tímto všem účastníkům provozu omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

zpět ...