Hospodářské výsledky PMDP, a.s.

31. 5. 2010

Hospodaření Plzeňských dopravních podniků skončilo příznivěji, než počítal plán.

Plzeň 29. března 2007 - Hospodaření Plzeňských městských dopravních podniků skončilo v loňském roce lépe, než počítal původní plán. Například jen tržby z MHD se podařilo oproti plánu překročit o 11 milionů korun.
„Dobré ekonomické výsledky se projevily nejen v překročení tržeb, ale i v překročení zisku z externích činností,“ informoval generální ředitel dopravních podniků Michal Kraus. Mezi externí činnosti patří například specializované stavební činnosti, prodej reklamy, modernizace vozidel. Výnosy z externích činností dosáhly výše 217 milionů korun, čímž překročily plán roku 2006 o 54 milionů korun.
Hospodářský výsledek dopravních podniků dosáhl za rok 2006 před zdaněním a před započtením odložené daně výše 35 milionů korun (odložená daň je účetní kategorií a neznamená to, že by PMDP hradily nějakou daň z příjmu nebo podobně). Samotné tržby z jízdného byly dosaženy ve výši 248 milionů korun. „V nákladech společnosti došlo k úspoře zejména pohonných hmot a trakčního proudu, a to díky vnitřním úsporám a také relativně příznivým klimatickým podmínkám a poklesu cen ropy ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku,“ informoval Kraus.
Magistrát města Plzně, jako objednavatel základní dopravní obslužnosti ve městě, zaplatil dopravním podnikům za loňský rok 510 milionů korun jako úhradu prokazatelné ztráty.


 

zpět ...