Přeprava jízdních kol ve vozech

18. 6. 2010

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. oznamují široké veřejnosti, že s platností od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009 bude o sobotách, nedělích a státních svátcích umožněna cyklistům přeprava jízdních kol v prostředcích MHD. Z důvodu bezpečnosti ostatních cestujících na straně jedné a omezené kapacity vozidel MHD na straně druhé, bude tato přeprava regulována přesně stanovenými podmínkami, viz článek 7 „Přeprava jízdních kol“ bližší informace na www.pmdp.cz v sekci Informace / Smluvní a přepravní podmínky.

Cena za přepravu jízdného byla stanovena ve výši 24 Kč za jedno jízdní kolo. Na tento druh přepravy nebudou vydány žádné zvláštní jízdní doklady. Cestující si tedy pro účely přepravy jízdního kola musí opatřit dvě dvanáctikorunové jednotlivé tzv.“bločkové“ (papírové) jízdenky před nástupem do vozu, a po nástupu si je označit v mechanickém označovači, popř. se odbavit ve vozidle prostřednictvím Plzeňské karty, a to nákupem dvou dvanáctikorunových jízdenek z elektronického odbavovacího systému.

Rádi bychom touto cestou požádali cestující, kteří budou přepravovat jízdní kola, aby věnovali maximální zvýšenou pozornost celému procesu přepravy již od vstupu do prostoru zastávky, během nastupování, během samotné přepravy i při vystupování tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních cestujících, popř. ke vzniku škody na majetku ostatních cestujících či dopravce. Věříme, že oboustranná ohleduplnost přispěje ke zlepšení podmínek cestování v Plzni.
 

TZ Přeprava jízdních kol TZ Přeprava jízdních kol

 

zpět ...