26. 8. 2010

 


Plzeň, 27. srpen 2010: Město Plzeň se dočkalo prodloužení trolejbusové tratě Borskou a Folmavskou ulicí o 4,5 km až na Borská pole. Vyvolala ho potřeba zlepšení dostupnosti průmyslových zón Borská pole a podniků v areálu ŠKODA napojením na páteřní linky městské dopravy. 27. 8. 2010 proběhne v točce Teslova slavnostní otevření nového úseku tratě. V rámci této akce bude představen i nový typ trolejbusu ŠKODA 27 Tr Solaris. Běžný provoz trolejbusů s cestujícími bude zahájen sobotní ranní výpravou dne 28. 8. 2010.


O trati

„Pokud pomineme krátké prodloužení trolejbusové tratě k budově CAN v Husově ulici v roce 2002 a spojku mezi Doudlevci a Bory, můžeme hovořit o nejvýznamnější změně v této trakci za poslední dvě desetiletí,“ říká Michal Kraus, generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků. „Při stavbě trolejbusové tratě Borská - Folmavská - U Nové hospody - Teslova bylo použito nejmodernějších technologií a materiálů, a to jak na trolejovém vedení, tak i na signalizaci a zabezpečení, ”zdůrazňuje Michal Kraus.

Už při vzniku a dalším postupném rozrůstání průmyslové zóny Borská pole a zároveň s rozmachem univerzitních areálů ZČU v Plzni bylo jasné, že bude třeba co nejdříve řešit napojení těchto dvou velkých zón na páteřní linky městské dopravy

Díky příslibu získání finančních prostředků z Evropské unie, dotaci z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 120 milionů korun, tj. 92,2 % z celkových uznatelných nákladů 133 milionů korun, se vše mohlo posunout od teorie k praxi. Předpokládané celkové výdaje na stavbu včetně projektové přípravy a ostatních činností spojených s projektem činí přibližně 162 milionů korun. Vybraným zhotovitelem stavby, která byla zahájena 2. 7. 2009, se stalo „Sdružení trolejbusová trať Borská pole“ tvořené firmami Metrostav a.s. a Strabag a.s.

Trolejbusová linka č. 15, která bude prodloužena na Borská pole, zajistí přímý přestup nejen na všechny tramvajové, ale nově i na ostatní trolejbusové linky. Bez nutnosti přestupu bude možné dojet na Borská pole z hlavních přestupních uzlů, U Práce, Mrakodrapu i Hlavního nádraží, což zkrátí reálnou cestovní dobu až o 7 minut. V dopravních špičkách bude doprava na Borská pole posílena dalšími trolejbusovými linkami č. 17 z Doubravky a č. 18 z CAN. Tím bude podpořena i atraktivita podnikání a pracovních příležitostí pro obyvatele Plzně na Borských polích a v brownfields Škoda.

„První trolejbus po nové trati Borskou a Folmavskou ulicí vyjel na technickou zkušební jízdu 17. února 2010. Generálku na nové trase absolvovalo začátkem srpna dvanáct trolejbusů při plném zatížení,“ uvádí dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Václav Zikmund. A dodává: „Měření dopadla na výbornou. Jsme připraveni na cestující a zajištění plynulého provozu linek.“

V současné době je připravován projekt pro menší navazující stavbu, a sice úsek Němejcova – Doudlevecká – Mikulášská, který usnadní vedení objízdných tras při neprůjezdnosti Americké třídy nebo Tylovy ulice a také uspoří manipulační kilometry trolejbusové dopravy.

O trolejbusu

Kloubový trolejbus ŠKODA 27 Tr Solaris byl schválen do provozu Drážním úřadem v prvním čtvrtletí 2010 a navázal tak na kratší trolejbusy s typovým označením 26Tr (12m) a 28Tr (15m). Trolejbus se v současné době řadí mezi nejmodernější v Evropě. Součástí jeho vybavení může být i pomocný dieselelektrický agregát, s jehož pomocí je pak trolejbus schopen jízdy mimo trolejovou sít.
Výzbroj je z bezpečnostních důvodů zakrytována tak, aby nemohlo dojít k náhodnému dotyku a úrazu elektrickým proudem. Celá karoserie od společností SOLARIS Bus & Coach S. A. je vyrobena z nerezových materiálů. Během brzdění trolejbusu funguje trakční motor jako generátor a rekuperovaná elektrická energie se vrací do trolejové sítě.

„Se společností SOLARIS Bus & Coach S. A. spolupracujeme již několik let. Náš vozový park jsme za tuto dobu obohatili o 27 velkokapacitních nízkopodlažních autobusů, které patří mezi naše nejspolehlivější vozy,” říká Luboš Pašek, výrobně technický ředitel Plzeňských městských podniků, a.s.


• Realizátor stavby

Sdružení trolejbusová trať Borská pole
Toto sdružení, tvořené firmami Metrostav a.s. (lídr) a STRABAG a.s., vznikl za účelem realizace stavby.

Metrostav a.s.
Stavební společnost, známá např. stavbou pražského metra, zajišťuje řízení a realizaci náročných stavebních děl. V Plzni se kromě tratě na Borských polích podílela také např. na obnově náměstí Republiky, Americké třídy, výstavbě nové porodnice na Lochotíně či rekonstrukci tramvajové trati na Karlovarské třídě.

STRABAG a.s.
Tato stavební společnost působící v ČR déle než deset let v oblasti dopravních staveb, pozemního a inženýrského stavitelství se zabývá výstavbou kancelářských a průmyslových budov, bytových domů přes výstavbu silnic, dálnic a letišť až po menší regionální projekty v infrastruktuře.


• Dodavatelé trolejbusu

ŠKODA ELECTRIC a.s. - výzbroj
Společnost vznikla v roce 2003 fůzí společností ŠKODA TRAKČNÍ MOTORY s.r.o., závodu CONTROLS společnosti ŠKODA ENERGO s.r.o. a oddělení Elektrické pohony ze ŠKODA DOPRAVNÍ TECHNIKA s.r.o. Je členem skupiny Transportation ve ŠKODĚ HOLDING a.s. Zaměstnává 650 lidí a je držitelem certifikátů kvality ISO. Patří mezi nejvýznamnější světové dodavatele trolejbusů, trakčních motorů a elektrických pohonů. Roční tržby přesahují 3 miliardy Kč.

SOLARIS Bus & Coach S. A. – karoserie
Akciová společnost Solaris Bus & Coach byla založena v roce 1994 pod názvem Neoplan Polska. Vlastníky společnosti jsou manželé Olszewští. Hlavní činností společnosti je výroba vozidel hromadné dopravy, kde se řadí mezi významné evropské dodavatele. Vozidla Solaris jezdí ve 22 evropských zemích a Dubaji.
Společnost zaměstnává více než 1500 zaměstnanců, obrat za rok 2009 činil 7,5 miliardy Kč.

TZ_PMDP_Trolejbusy_Borska_pole_27082010

 

zpět ...