26. 5. 2010

Z rozhodnutí představenstva PMDP, a.s. ze dne 27.1.2010 se mění podmínky pro práci přepravní kontroly ve vztahu k cizincům.

Při přepravní kontrole PMDP, a.s. ve vozech městské veřejné dopravy jsou cestující cizí státní příslušnosti povinni prokázat se v případě nepředložení platného jízdního dokladu rovněž dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), včetně dokladu potvrzujícího legálnost pobytu na území České republiky, byl-li vydán.

Pokud cizí státní příslušník nepředloží platný doklad totožnosti, event. doklad o legálnosti svého pobytu na území ČR, bude následovat neprodlené vyrozumění Policie ČR – Služby cizinecké policie a realizace příslušných zákonných oprávnění Inspektorátem cizinecké policie Plzeň.

Je to důsledek situace, kdy mezi černými pasažéry je cca 13% (z cca 51 000 černých pasažérů za rok 2009) cizinců, přičemž vymahatelnost pohledávek za nimi je téměř nulová. Věříme, že uvedená změna usnadní i práci cizinecké policie.
 

zpět ...