3. 9. 2010

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně a jejími dodavateli telekomunikačních služeb nabídnou od 1. září 2010 svým zákazníkům novou komfortní službu – přestupní SMS jízdenku.
„Nová služba je dostupná pro naprostou většinu obyvatel Plzně a měla by snížit doplňkový prodej jízdenek u řidičů, jejichž počet v posledních měsících velice vzrostl,“ kvituje novinku Ing. Petr Rund, náměstek primátora pro technickou oblast.
Tento produkt představuje již pátou variantu možnosti nákupu jednotlivého jízdného.

Elektronickou jízdenku (SMS jízdenku) cestující objedná odesláním SMS zprávy ve tvaru PMDP35M na telefonní číslo 902 06. Tuto službu mohou cestující používat pouze v případě, že mají na svém mobilním telefonu aktivovánu službu Premium SMS. Cena přestupní jízdenky s platností 35 minut od jejího doručení je 15 Kč. Náklady spojené s objednáním jízdenky (tj. cena SMS zprávy) jsou ve výši dle individuálního smluvního ujednání mezi cestujícím a jeho mobilním operátorem. Po odeslání zprávy obdrží cestující zhruba s 1-2 minutovým odstupem potvrzení SMS zprávou o zakoupení elektronické jízdenky.

Cestující je oprávněn nastoupit do dopravního prostředku až s doručenou elektronickou jízdenkou. Potvrzení bude obsahovat typ zakoupené jízdenky, její územní platnost, časovou platnost, cenu, jedinečný kód jízdenky (tzv. hash kód) a kontrolní kód, který je majitel SMS jízdenky povinen při případné kontrole na vyžádání předložit pracovníkovi přepravní kontroly. Na webové stránce www.smsjizdenka.pmdp.cz bude možné získat k zakoupeným sms jízdenkám zjednodušené daňové doklady.
Zákazníci se mohou v případě potřeby získání informací obrátit na Infolinku 378 037 485 nebo navštívit internetovou stránku www.pmdp.cz.

 

TZ_SMS_jizdenka.doc

 

zpět ...