6. 4. 2011

PMDP, a.s. nastartovaly tradici mezinárodních konferencí o městské veřejné dopravě


Ve dnech 5. – 6. 4. se v Plzni uskutečnil 1. ročník mezinárodní konference „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“ pořádaný Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. ve spolupráci se Sdružením dopravních podniků ČR. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo dopravy ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Na jednom místě se tak setkali zástupci dopravních podniků, státní správy a místní samosprávy, dodavatelů a fundovaných odborníků z této oblasti z různých zemí Evropy.

Účastníci konference měli možnost vyměnit si zkušenosti v oblastech, které jsou pro ně klíčové. Na konferenci zazněly příspěvky zaměřené například na možnosti financování dopravních podniků, na technické novinky v oboru, energeticky úsporné technologie a marketing dopravních podniků. Prostor pro diskuse i sdílení svých zkušeností měli všichni přítomní i po skončení přednáškových bloků u kulatých stolů.

Ke kvalitě konference přispěli svými přednáškami fundovaní odborníci, za všechny jmenujme například Danu Trezziovou, bývalou náměstkyni ministra financí, Miloše Poliaka, proděkana Univerzity v Žilině, nebo Martina Kalaba marketingového ředitele Wiener Linien.

Hlavním cílem konference bylo poznání variantního řešení obdobných problémů v daném oboru, vytvoření široké diskusní platformy a zázemí pro tvorbu nových a upevnění stávajících oborových vztahů.

Účast více než 280 hostů z 9 zemí Evropy potvrdila, že akce tohoto typu na území České republiky chyběla. Snaha bude směřovat i k zahájení spolupráce s berlínským veletrhem Innotrans, která by mohla přivést další zajímavé hosty na příští ročníky konference „Chytrá a zdravá městská veřejná doprava“.


Generální ředitel společnosti k celé akci říká: „Organizace této mezinárodní konference byla velice náročná, protože se jednalo o první ročník a neměli jsme dosud s pořádáním podobných akcí zkušenosti. Bylo třeba přesvědčit spolupořadatele, zaštiťující organizace, přednášející, partnery a další a nabídnout veřejnosti aktuální a zajímavá témata z oblasti městské veřejné dopravy. Naším záměrem je, aby se konference konala každé dva roky a stala se tak tradiční a vždy očekávanou akcí v oboru.“

Během konference se účastníci projeli dopravními prostředky PMDP, a.s., navštívili moderní dynamický dispečink a absolvovali exkurzi ve výrobní hale společnosti Škoda Transportation.

Konferenci by se nepodařilo uskutečnit bez významné podpory všech partnerů, za což jim patří velký dík.

Tisková zpráva Chytrá a zdravá městská veřejná doprava Tiskova_zprava_PMDP_6-4-2011.pdf

 

 

 

zpět ...