16. 6. 2011

Plzeň 16. 6. 2011

V květnu byl úspěšně spuštěn pilotní provoz elektronického předávání potvrzení o studiu mezi SOU Vejprnická a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (PMDP). Studenti by tímto projektem měli být osvobozeni od povinnosti nosit potvrzení o studiu v papírové podobě na zákaznická centra dopravních podniků.

„Na vývoji systému Elektronického potvrzení o studiu se společně s úsekem Plzeňské karty PMDP podílelo také Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) ZČU v Plzni. Na půdě univerzity je systém plně funkční od 3. ledna 2011. Řešení pro střední školy je již plně dílem PMDP, s kterým přicházíme právě nyní,“ upřesňuje Zbyněk Proška, systémový manažer úseku Plzeňské karty a dodává: „Studenti mají novou možnost pohodlně elektronicky předávat dopravním podnikům potvrzení o studiu. Vše se odehrává pouze mezi systémem dodaným konkrétní škole od PMDP a systémem Plzeňská karta.“
Díky tomuto komunikačnímu systému je studentům umožněno nabíjení zlevněného jízdného v zákaznických centrech PMDP i v Plzni rozmístěných Samoobslužných zónách, a to bez předchozí návštěvy zákaznického centra kvůli předložení papírového formuláře Potvrzení o studiu.
Pilotní provoz byl zahájen 18. 6. 2011, a pokud vše půjde bez problémů, PMDP by do projektu rádi zapojily i další střední školy. V současné době probíhají jednání zástupce PMDP a některých škol o rozšíření tohoto systému.
Projekt podporuje i Ing. Ladislav Vítek, vedoucí oddělení organizace školství krajského úřadu Plzeňského kraje.
Elektronické potvrzení o studiu je platné pro vnitřní zónu P, ve spojích provozovaných PMDP. Potvrzení o studiu v zóně Z se nadále řídí podmínkami prokazování nároku na žákovské jízdné systému Integrované dopravy Plzeňska.

Tisková zpráva TZ_elektronicke_potvrzeni_o_studiu.doc

 

zpět ...