Výsledky průzkumu mezi cestujícími, uskutečněného v roce 2010

24. 3. 2011

Ve dnech od 29. 11. do 5. 12. 2010 se v centru Plzně uskutečnil v pořadí již pátý průzkum mezi občany cestujícími městskou veřejnou dopravou v Plzni (průzkumy se konají od roku 2006). Výsledky průzkumu přinášejí informace o tom, jak cestující vnímají služby Plzeňských městských podniků, a.s. (dále jen PMDP, a.s.).
PMDP, a.s. na základě výsledků těchto průzkumů zavádí nová opatření, která vedou k neustálému zvyšování kvality nabízených služeb. To jasně deklarují výsledky roku 2010, které vyslaly jednoznačný signál, že tato opatření byla dobře cílena. Více než 50 % cestujících vnímá zlepšení kvality poskytovaných dopravních služeb za uplynulé 2 – 3 roky.
Za zmíněná opatření můžeme uvést například instalaci nového typu sedaček (podpora čistoty a hygieny), zavedení Dynamického dispečinku (dodržování jízdních řádů všech vozů v provozu, lepší přehled o dopravní situaci) nebo spolupráci s psychologem při školeních řidičů.
V trendu zvyšování kvality služeb budou PMDP, a.s. dále pokračovat, opět budou čerpat ze získaných výsledků průzkumu a následující období přinese další dílčí zlepšení kvality cestování městskou veřejnou dopravou v Plzni a služeb s ním spojených.

S ohledem na rozsáhlost dotazníkové sondy upozorňujeme v této zprávě pouze na některá zjištění, z pohledu PMDP, a.s. ta nejvýznamnější.

Počet respondentů byl, stejně jako v předchozích letech, 800.

Tisková zpráva TZ_pruzkum_mezi_cestujicimi_2010_10_2_2011.doc (750kB)

 


 

zpět ...