13. 2. 2012

Plzeň 30. 1. 2012
TISKOVÁ ZPRÁVA PMDP, a.s.

V těchto dnech začaly Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. testovat „zjednodušenou verzi“ inteligentních zastávek v podobě takzvaných inteligentních TAGů (iTAG).
iTAGy jsou v první fázi umístěny na 21 zastávek a měly by cestujícím poskytovat informace o odjezdech vozů městské veřejné dopravy.

Cestujícímu iTAG umožňuje prostřednictvím mobilního telefonu připojení na Dynamické jízdní řády (tzv. Panel odjezdů) a přístup k aktuálním dopravním informacím včetně zobrazení možného zpoždění spoje.
Informovanost cestujících o jízdních řádech i vynucených dopravních změnách je jednou z klíčových oblastí pro cestující ve veřejné dopravě. V souvislosti s přípravami inteligentních zastávek, na které budou čerpány finanční prostředky z dotačních titulů EU, přichází PMDP s unikátním a zároveň finančně nenáročným řešením.
Návod na použití iTAGů naleznou cestující na www.pmdp.cz.

Inteligentní TAG je speciálně upravená bezkontaktní čipová karta (umožňuje speciální potisk a zapouzdření, např. samolepící fólie), kterou lze využít jako elektronický nosič dat.
Přestože je řešení postaveno na technologii NFC (Near Field Communication), komunikují na zastávkách inteligentní TAGy i s mobilními telefony, které tuto technologii nepoužívají. Panel iTAG je doplněn o tzv. QR kód (jedná se o ""speciální čárový kód""), který zabezpečuje podobnou funkci získání elektronické informace pro mobilní telefony bez podpory NFC (s podporou čtení QR kódů, např. k tomu vytvořená JAVA aplikace pro mobilní telefony).

Příloha č.1

Příloha č.2


 

zpět ...