Inteligentní TAGy Vás provedou Slavnostmi svobody

8. 5. 2012

Plzeň, 3. 5. 2012
Tisková zpráva PMDP, a.s.

Ohlédnout se za historií vám na Slavnostech svobody pomůže technologická novinka 21. století. Inteligentní TAGy (iTAG). Tento nástroj jsme poprvé představili veřejnosti na počátku letošního roku při zahájení jeho testovacího provozu na vybraných zastávkách v Plzni, kde slouží jako zdroj informací o aktuálním dopravním spojení, příp. změnách oproti jízdnímu řádu. Nyní jej mohou využít i účastníci Slavností svobody a získat tak informace o vybraných památnících, programu oslav nebo městské veřejné dopravě.

„Zjednodušeně lze hovořit o poskytování elektronických informací o památnících na druhou světovou válku prostřednictvím NFC čipu nebo QR kódu do mobilního telefonu podporujícího jednu z uvedených technologií“, vysvětluje Vladimír Kvarda, ředitel úseku Plzeňská karta. „iTAGová stezka“ čítá 12 míst, 9 z nich jsou samotné památníky a na 3 místech naleznou účastníci program oslav. iTAG bude umístěn vždy v blízkosti památníku (například na navigačním sloupu nebo na sloupu veřejného osvětlení apod.) a bude obsahovat popis památníku, události a jiné zajímavosti, dále seznam dalších památníků s iTAGy a informace o dostupnosti městské veřejné dopravy.

Michal Kraus, generální ředitel PMDP, a.s. dodává: „Projekt iTAGů by se měl v budoucnu uplatnit nejen v městské veřejné dopravě, kde již funguje od začátku roku jako zjednodušená forma inteligentních zastávek, ale také právě v oblasti kultury, navigace po městě a cestovním ruchu. Potenciál využití iTAGů je opravdu veliký a i s ohledem na vývoj v oblasti mobilních telefonů lze říci, že se jedná o produkt, který bude v budoucnu přístupný většině populace.“

iTAGy přinášejí řadu výhod. Umožňují poskytovat aktuální informace s nízkými náklady na jejich obměnu, je snadné použití jazykových mutací, uživatel si může data uschovat, má k dispozici historii navštívených míst apod.

Návod na použití iTAGů naleznou cestující zde.

Inteligentní TAG je speciálně upravená bezkontaktní čipová karta (umožňuje speciální potisk a zapouzdření, např. samolepící fólie), kterou lze využít jako elektronický nosič dat. Přestože je řešení postaveno na technologii NFC (Near Field Communication), jsou iTAGy připraveny i pro komunikaci s mobilními telefony, které tuto technologii nepoužívají. Panel iTAG je doplněn o tzv. QR kód, který zabezpečuje podobnou funkci získání elektronické informace pro mobilní telefony bez podpory NFC (s podporou čtení QR kódů, např. k tomu vytvořená JAVA aplikace pro mobilní telefony).

 TZ_PMDP_3_5_2012

zpět ...