2. 4. 2012Plzeň 2. 4. 2012
TISKOVÁ ZPRÁVA PMDP, a.s.


Z výsledků průzkumů mezi cestujícími vyplývá, že dochází k pomalému nárůstu neplatících cestujících (černých pasažérů). Zatímco v roce 2010 představovali 1,6 %, v roce 2011 už 2,13 % ze všech cestujících, kteří PMDP přepraví ročně o téměř 20 miliónů korun. Tento trend není plzeňským specifikem a lze předpokládat, že příčinou je i zhoršující se hospodářská situace domácností v ČR.

Na základě těchto statistik a v souvislosti s novou koncepcí přepravní kontroly odstartovala na Apríla šestiměsíční informativně vzdělávací kampaň Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PMDP) „Nemám černý svědomí“, která má tři základní cíle. Prvním z nich je prevence – zábavnou formou apelovat na slušné chování, druhým je represe – ukázat široké veřejnosti možné dopady jízdy na černo a v neposlední řadě je cílem poděkování platícím cestujícím.

Doposud se tyto přestupky proti přepravnímu řádu řešili především represivně formou pokut. Nyní přicházejí PMDP s půlroční výchovnou kampaní „Nemám černý svědomí“ a chtějí upozornit případné černé pasažéry na možná rizika jejich jednání a získat sympatie cestujících při rozhodování, zda si koupit či nekoupit jízdenku pro pozitivní volbu.

Kampaň má šest patronů, kteří podporují myšlenku kampaně a hlásí se k ní různými způsoby. Patrony kampaně jsou festival Finále Plzeň, HC Plzeň 1929, síť kaváren CrossCafe, ZOO Plzeň, festival Divadelní léto pod plzeňským nebem a pivovar Purkmistr. Kampaň podporuje i projekt Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury (EHMK).

Mediálními partnery kampaně jsou iDNES, Plzeňský deník, Hitrádio FM Plus západní Čechy, Rádio Bomba a Rencar a.s. prostřednictvím nichž budou cestující oslovováni.

V současné době finanční ztráty PMDP způsobené černými pasažéry představují v hmotném vyjádření každoročně například šest nových 12ti metrových autobusů, nebo 1 nový tramvajový vůz typu Vario. Nesporný význam by mělo i předpokládané snížení počtu vymáhaných pokut, které někdy mohou vést při odkladech vinou černých pasažérů až k exekucím a k drastickým zásahům do hospodaření občanů a celých rodin. To rozhodně není cílem PMDP. Nebudou-li černí pasažéři, nebudou ani pokuty a tudíž ani jejich vymáhání.

 


 

 

zpět ...