11. 12. 2012


Plzeň, 11. 12. 2012 – Ode dneška mohou čtenáři v plzeňské Studijní a vědecké knihovně používat jako čtenářský průkaz tzv. JIS kartu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) nebo Plzeňskou kartu. Novou službu připravila knihovna ve spolupráci s univerzitou a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (PMDP).

Držitelé JIS karty nebo Plzeňské karty mají nově možnost nechat si ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje kartu zaregistrovat jako čtenářský průkaz. Pro čtenáře, kteří chtějí i nadále používat klasický čtenářský průkaz nebo uvedené karty nevlastní, se nic nemění. Knihovna nabízí tuto službu lidem, kteří o ni projeví zájem. Z těch, kteří si nechají zaregistrovat jednu z uvedených karet jako čtenářský průkaz do 31. ledna, budou navíc vylosováni dva výherci elektronické čtečky knih.

„V praxi to znamená, že držitelé Plzeňské karty nebo JIS karty již nebudou potřebovat stávající čtenářský průkaz s čárovým kódem. Výhodou je spojení dvou až tří karet do karty jedné. Vzhledem k tomu, že na obou čipových kartách je i fotografie a jméno oprávněného držitele, nabízí se tak i vysoká ochrana proti zneužití cizí osobou,“ vysvětlil ředitel knihovny Daniel Bechný.

„Univerzitní kartu používají studenti i zaměstnanci každý den, je pro ně klíčem k mnoha univerzitním službám. A je určitě přínosné, aby jim stejná karta posloužila i mimo univerzitu. Přirozenou volbou pak byla Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, kterou naši studenti i zaměstnanci často využívají,“ uvedla rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová.

Michal Kraus, generální ředitel PMDP, hodnotí tento projekt jako další plus pro držitele Plzeňských karet: „V současné době je mezi lidmi přes 200 tisíc aktivně využívaných Plzeňských karet a jednoznačně lze říci, že tato nová funkcionalita Plzeňské karty přináší jejímu majiteli další komfort s ní spojený.“

Tzv. JIS (Jednotný identifikační systém) karta slouží jako průkaz studentů a zaměstnanců Západočeské univerzity. Umožňuje vstup do budov ZČU, stravování v menzách, půjčování knih v univerzitní knihovně, samoobslužné kopírování či tisk a další služby.

Plzeňská karta je čipová karta, která usnadňuje přístup k mnoha městským službám. Je možné na ni nahrát v elektronické formě předplatné nebo vložit hotovost (plní funkci tzv. elektronické peněženky). Karta pak slouží pro nákup jízdenek MHD ve vozech, pro rezervaci vstupenek na kulturní pořady vybraných institucí nebo jako platební prostředek u vybraných nápojových a svačinových automatů. Dále ji lze užít i jako knihovní průkaz či slevovou kartu v rámci bonusového programu.

Západočeská univerzita a PMDP společně pracují na dlouhodobém projektu integrace JIS karty
a Plzeňské karty, který má již první výsledky. Nově může student využít elektronické potvrzení o studiu, díky kterému jsou studenti osvobozeni od povinnosti nosit potvrzení o studiu v papírové podobě na zákaznická centra PMDP. Veškerá komunikace se odehrává pouze mezi systémem ZČU a systémem Plzeňská karta. Po registraci Plzeňské karty do Informačního systému ZČU se do PMDP pravidelně zasílá informace o tom, že její držitel studuje.

V roce 2012 probíhá pilotní projekt používání sdružené karty, kterého se účastní 100 dobrovolníků z řad studentů prvních ročníků. Testuje se především technická kompatibilita obou karet. Po vyhodnocení výsledků pilotního projektu zahájí obě instituce první kroky k přípravě reálného provozu sdružené karty.

 


Kontakty:

Mgr. Kamila Kvapilová, tisková mluvčí ZČU,
tel.: 377 63 1007, 606 745 215, e-mail: kvapilo@rek.zcu.cz

Hana Šiková, asistentka ředitele SVK PK,
tel.: 377 306 975, 602 174 711, e-mail: sikova@svkpl.cz

Radomír Kozler, projektový manažer PMDP
tel.: 378 037 478, 606 775 947 

zpět ...