13. 2. 2012

Plzeň 31. 1. 2012
INFORMATIVNÍ ZPRÁVA PMDP, a.s.

S ohledem na množící se případy chybného odbavení u skupiny cestujících do 70 let, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, PMDP, a.s. znovu upozorňují na významnou změnu v tarifu u této skupiny cestujících.
Od 1. 1. 2012 je využití zlevněného jednotlivého jízdného vázáno na Plzeňskou kartu, na níž musí být aktivován zároveň "nárok na zlevněné jízdné". Nárok bude držiteli Plzeňské karty aktivován po předložení potvrzení o přiznání důchodu (ne starší 2 let) na těchto prodejních místech PMDP, a.s.:

  • Denisovo nábřeží 12, Plzeň
  • Tylova 12, Plzeň
  • ČD – KURÝR (Hl. nádraží, dolní vestibul),
  • Plzeň – hlavní nádraží (mezinárodní a místenková pokladna)

Možné varianty odbavení pro osoby do 70 let pobírající starobní nebo invalidní důchod (od 1. 1. 2012) jsou tyto:
1. Cestující je držitelem Plzeňské karty, může si pořídit „zlevněnou časovou předplatnou jízdenku“ na 380 dnů, 190 dnů nebo volnou na 1-123 dnů.
2. Cestující je držitel Plzeňské karty, má na Plzeňské kartě aktivován „nárok na zlevněné jízdné“
a může využívat jednotlivé zlevněné jízdné.
3. Cestující není držitel Plzeňské karty, musí využívat plnocenné jednotlivé jízdné.


 

zpět ...