Výsledky průzkumu mezi cestujícími uskutečněného v roce 2011

5. 6. 2012

 

Plzeň 5. 6.  2012
TISKOVÁ ZPRÁVA PMDP, a.s.

Již pošesté se na podzim loňského roku uskutečnil průzkum mezi cestujícími v plzeňské městské veřejné dopravě. Jeho cílem bylo zjistit, jak cestující vnímají služby poskytované Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. (PMDP).

Pravidelný průzkum mezi cestujícími je jednou z cest, kterou PMDP získávají zpětnou vazbu od svých zákazníků. „Na základě výsledků těchto průzkumů zavádíme opatření vedoucí ke zvyšování kvality našich služeb a zavádění nových produktů,“ vysvětluje Michal Kraus, generální ředitel PMDP.

V roce 2011 se znovu potvrdilo (první signály se začaly objevovat již v roce 2009), že ve srovnání s předcházejícími roky došlo k významnému zlepšení chování řidičů, což lze přičítat spolupráci s psychologem při pravidelných školeních řidičů.

Na základě velké obliby SMS jízdenky byla s novým rokem zavedena její další varianta – 24 hodinová SMS jízdenka a výsledky průzkumu potvrzují, že SMS jízdenka zaujímá pevně své místo v nabídce jízdních dokladů.

V roce 2011 do charakteru získaných výsledků silně zasáhla ve svých plných důsledcích finanční krize, která se poprvé projevila v roce 2010. Přímý efekt působící finanční krize se s vysokou pravděpodobností v roce 2011 patrně promítl například do částečně pozměněné věkové struktury (hlavně u skupiny osob v produktivním věku) a stejně tak do následné vyšší senzitivity respondentů na některé sledované oblasti. Dle výsledků dochází u osob soukromě podnikajících k návratu k využívání MHD při cestě po Plzni.

Počet respondentů byl, stejně jako v předchozích letech, 800.

TZ_PMDP_5_6_2012

zpět ...