17. 2. 2012


Plzeň 15. 2. 2012
TISKOVÁ ZPRÁVA PMDP, a.s.

Změna ve fungování, názvu a organizační struktuře přepravní kontroly Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PMDP).

Od dubna letošního roku připravují PMDP změnu ve fungování přepravní kontroly (revizorů). Ta primárně přinese změny pravidel pro obesílání černých pasažérů a nové výše přirážek k jízdnému v případě jízdy bez jízdního dokladu nebo při porušení smluvních přepravních podmínek. Zásadní změnou je snížení přirážky u cestujících do 15 let a zavedení nové kategorie „šedý pasažér“.

Záměrem nové koncepce přepravní kontroly je i odklon od čistě represivní role revizorů (ukládání pokut) k Informační a pomocné rovině vůči našim řádným cestujícím. Pracovníci přepravní kontroly budou mít mimo jiné k dispozici informace z dynamického dispečinku o nenadálých dopravních situacích a komplikacích v ulicích města Plzně, které budou v terénu předávat cestujícím.

Zavedení této koncepce, která rozšiřuje působnost revizorů v oblasti podpory cestujícím, je dalším krokem v prozákaznické orientaci PMDP.

Důležitou oblastí nové koncepce je i správa pohledávek za černými pasažéry. Nově budou obesíláni dlužníci v rozmezí od 15 do 18 let (v současné době se obesílají pohledávky u mladistvých do 15 let). Dále je se smluvní advokátní kanceláří sjednáno, že v případě podávání žalob u mladistvých do 15 let budou uplatňovány nároky na odměny řízení pouze v poloviční výši. Společnost se tak snaží vyjít vstříc těm rodinám, které mají zájem řešit prohřešky svých ratolestí.

 

 

zpět ...