10. 4. 2013

V sobotu 6. 4. 2013 se očím veřejnosti otevřel dispečink Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., a jak odborná, tak i laická veřejnost dostala možnost nahlédnout do nervového centra, z něhož je řízena a organizována veřejná doprava na území města Plzně.

Celkem 290 návštěvníků tak mělo možnost sledovat vizualizaci dopravních toků, prohlédnout si v detailu zobrazení jednotlivých vozidel včetně jejich eventuelní odchylky od jízdního řádu, být svědky komunikace mezi dispečinkem a jednotlivými vozy a sledovat i přenos textových zpráv na informační panely umístěné v salonech vozů.

Toto, v daném okamžiku, nejmodernější dispečerské pracoviště v rámci městské veřejné dopravy na území České republiky bylo vybudováno nákladem 40,7 mil Kč za přispění fondů EU ve výši
9,25 mil Kč v roce 2009 a uvedeno do provozu bylo v roce 2010.

Díky kvalitě tohoto pracoviště mají dnes Plzeňané k dispozici všechny potřebné informace týkající se plynulosti dopravy, tj. dodržování jízdních řádů, nebo důvodů odchylek od nich a to jak prostřednictvím webových stránek PMDP, a.s. nebo z displejů inteligentních zastávek, stejně jako v salonech vozů a prostřednictvím NFC TAGů a QR kódů umístěných na všech označnících PMDP.

„Jsem velmi rád, že den otevřených dveří na našem dispečinku vzbudil tak velkou vlnu zájmu na straně veřejnosti, a věřím, že dnes získané informace pomohou návštěvníkům v lepším pochopení způsobu fungování veřejné dopravy ve městě, ale i lepšímu pochopení případných výpadků a odchylek,“ sdělil Ing. Jiří Ptáček, vedoucí střediska řízení provozu.

 

Jednalo se o doprovodnou akci k výstavě „Plzeň jede s Evropou“ v mázhausu Plzeňské radnice.

Kateřina Fránová
tel.: 724 542 152

 2013_04_07_Den_otevrenych_dveri_DD.doc

 

 

 

zpět ...