26. 6. 2013

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., (PMDP) motivovány snahou o vyšší míru podílu úhrady na místě při současné minimalizaci počtu soudních sporů přistoupily ke změně výše přirážek k jízdnému (pokut). Na jedné straně tedy dochází k jejich snížení – při platbě na místě (ve voze) a naproti tomu ke zvýšení přirážky při nezaplacení do 30 dnů.

Zvýšená sazba bude i při netarifním porušení smluvních přepravních podmínek, a to ze současných 600,- Kč na 1.000,- Kč.

Změny jsou následující:

Lhůty:
• Do 21 kalendářních dnů včetně (ze stávajících 10 pracovních) od udělení pokuty
• Nad 21 kalendářních dnů do 40 kalendářních dnů včetně od udělení pokuty
• Nad 40 kalendářních dnů od udělení pokuty

Sazby:

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato změna vychází vstříc cestujícím, kteří se do pozice černého pasažéra dostanou výjimečně, nikoli notorickým neplatičům.

Václav Šlajs, předseda představenstva PMDP k těmto změnám dodává: „V této souvislosti je třeba zdůraznit sníženou sazbu pro děti do 15 let, kterou jsme zavedli v dubnu loňského roku, a kterou tímto krokem ještě dále snižujeme.“


I přes změnu koncepce přepravní kontroly, kterou PMDP představily v dubnu loňského roku (odklon od čistě represivní role revizorů k informační a pomocné rovině vůči řádným cestujícím nebo zavedení kategorie šedý pasažér), kampani „Nemám černý svědomí“, jež především informovala o možných dopadech jízdy „na černo“, počet záchytů neustále stoupá (při počtu 18 revizorů bylo v roce 2012 cca 41 tis. záchytů).

Vnímání jízdy na černo je ovlivněno mediálním obrazem, který napadá postupy dopravních podniků při prodeji pohledávek nebo vymáhání pokut. Je na místě zdůraznit, že se stále jedná o krádež služby. Platící cestující mají nárok na kvalitní službu, kvalitní vozový park a zde je třeba zopakovat, že ušlé tržby za černými pasažéry jsou jen v Plzni ve výši téměř 30 miliónů korun za jeden rok (= např. 6 nových autobusů).

PMDP jsou připraveny vyjít vstříc i cestujícím ve složité životní situaci a sjednat například splátkový kalendář, což ale není novinkou.

Ke zvýšení horní hranice přirážek k jízdnému přistoupily i dopravní podniky v Brně, Ostravě, Olomouci, Opavě, Pardubicích a Českých Budějovicích.

2013_06_26_změny výší přirážek

 

zpět ...