Zavedení nových variant SMS jízdenek

30. 9. 2013

Plzeň 30. 9. 2013
TISKOVÁ ZPRÁVA PMDP, a.s.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., připravily pro své zákazníky rozšíření nabídky SMS jízdenek, a to pro cestující do vnějších zón.

Od 1. listopadu letošního roku bude nově k dispozici jak SMS jízdenka určená pouze pro vnější zóny, tak SMS jízdenka kombinovaná pro vnitřní i vnější zóny.

Tisková zpráva

zpět ...