Zjednodušená verze inteligentních zastávek od 5. listopadu na všech zastávkách v Plzni

25. 4. 2013


K dnešnímu dni byl dokončen projekt „zjednodušené verze“ inteligentních zastávek v podobě takzvaných inteligentních TAGů (iTAG).

Cestujícímu iTAG umožňuje prostřednictvím mobilního telefonu připojení na Dynamické jízdní řády PMDP (tzv. Panel odjezdů) a přístup k aktuálním dopravním informacím včetně zobrazení možného zpoždění spoje.
Toto unikátní a zároveň finančně nenáročné řešení, které bylo představeno v červnu tohoto roku jako pilotní projekt, je v tuto chvíli nastaveno jako doplněk 6 inteligentních zastávek, na které byly čerpány finanční prostředky z dotačních titulů EU. iTAGy ovšem nabízejí i další škálu využití této technologie. Za zmínku stojí iTAGová turistická stezka, která byla připravena v rámci květnových oslav osvobození města Plzně.

Inteligentní TAG je speciálně upravená bezkontaktní čipová karta (umožňuje speciální potisk a zapouzdření, např. samolepící fólie), kterou lze využít jako elektronický nosič dat. Přestože je řešení postaveno na technologii NFC (Near Field Communication), komunikují na zastávkách inteligentní TAGy i s mobilními telefony, které tuto technologii nepoužívají. Panel iTAG je doplněn o tzv. QR kód (jedná se o ""speciální čárový kód""), který zabezpečuje podobnou funkci získání elektronické informace pro mobilní telefony bez podpory NFC (s podporou čtení QR kódů, např. k tomu vytvořená JAVA aplikace pro mobilní telefony).
Návod na použití iTAGů naleznou cestující zde.

Kontakt: Zbyněk Proška
Systémový manažer úseku Plzeňská karta
TEL.: +420 378 037 477

zpět ...