2. 9. 2014

29. 8. 2014

Nejmodernější opravárenský areál v ČR byl dnes slavnostně otevřen

V areálu Škody v Plzni byla dnes s ročním předstihem zprovozněna nová technická základna Plzeňských městských dopravních podniků. Jedná se o jeden z největších projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekt - Public Private Partnerships) v České republice. Nové depo bude v současné době sloužit 112 autobusům a 86 trolejbusům.

 

Vozovna v Cukrovarské ulici, která poskytovala zázemí vozům, řidičům i mechanikům 115 let již dlouhodobě nesplňovala požadavky pro bezpečné parkování vozidel MHD, ani pro rozvoj technologického zázemí servisu vozů. Nové opravárenské a servisní zázemí umožňuje nasazení moderních a ekologických technologií v oblasti servisu vozidel. Odpovídá tak nárokům 21. století, a je co do velikosti koncipováno tak, aby mohlo úspěšně sloužit veřejné dopravě nejméně tak dlouho jako depo v Cukrovarské“ dodává Michal Kraus, předseda představenstva PMDP.

 

Vybudování a zprovoznění nového areálu s ročním předstihem je pro nás obrovský úspěch. Stavba depa pro plzeňské autobusy a trolejbusy nám trvala pouze zhruba dva roky. Nový areál nabízí špičkové služby v oblasti údržby a oprav vozidel. Svou podobou patří k tomu nejmodernějšímu, co se ve střední Evropě v tomto oboru využívá. Dlouhodobý servis zejména našich vozidel je pro nás cestou, po které bychom se rádi v budoucnu vydali i v dalších městech,“ říká generální ředitel společnosti Škoda Transportation Josef Bernard.

 

„Investice města do technické základny dopravních podniků byla nutná. A to nejen proto, že areál v Cukrovarské byl na hranici životnosti a kapacitně přestal vyhovovat, ale také vzhledem k pracovním podmínkám zaměstnanců.  I když z určitého pohledu občana našeho města by se mohlo zdát, že výstavbou nového zázemí pro vozy veřejné městské dopravy bude na řadu let zatížen městský rozpočet, z druhé strany tato cesta, kterou jsme zvolili, pro něj znamená jistotu, že služby budou fungovat dlouhodobě a kvalitně,“ uvádí primátor Martin Baxa.

 

Během léta jsme zahájili stěhování ze současné nevyhovující vozovny v Cukrovarské ulici. V červenci se jako první přestěhovaly autobusy, měsíc poté pak celá flotila trolejbusů. Dnes začal areál fungovat naplno. Plocha nového areálu je více než 116 tisíc metrů čtverečných, nabízí tedy několikanásobně větší prostor, než původní, nemluvě o vybavení a zázemí. Nový moderní areál je samozřejmě připraven vyhovět i nárokům, které předpokládá další rozvoj veřejné dopravy v Plzni. Navíc je součástí tradičního průmyslového areálu,“ doplňuje Marek Herbst, generální ředitel Škoda City Service.

 

V nové dopravní základně jsou umístěny zejména haly pro provádění servisu vozidel, strojní myčky, lakovací boxy, skladovací prostory, čerpací stanice, atd. Dále jsou součástí zastřešená stání pro trolejbusy a parkoviště pro autobusy včetně zařízení pro předehřevy motorů. Zajímavou součástí stavby je více než 250metrů dlouhá zastřešená zkušební trať pro trolejbusy - jediná krytá zkušební trolej v Evropě.

 

Do nové základny, která je umístěna v části škodováckého areálu u Karlova, směřují z Borské ulice dva nově vybudované vjezdy, jeden pro trolejbusy, druhý pro autobusy. Zcela byla eliminována místa, kde by mohlo docházet ke křížení pohybu vozidel. V administrativní čtyřpodlažní budově bude kompletní technické zázemí, školící prostory, šatny a sociální zařízení. Součástí budovy bude také stravovací zařízení a archivy. Na opravách budou pracovat špičkoví odborníci, kvalifikovaní zaměstnanci spojení s jedinečným know-how značky Škoda. Společnost Škoda City Service, která bude opravy a údržbu provádět, je součástí silné skupiny Škoda Transportation, tradičního a stabilního zaměstnavatele v Plzni.

2014_08_29_TZ - Depo PMDP (2).pdf

Další informace:

Lubomíra Černá

Škoda Transportation

737 281 550

lubomira.cerna@skoda.cz   

 

Kateřina Fránová                                                                                                                              

Plzeňské dopravní podniky, a.s.                                                     

724 542 152                                                                                      

            

                                           F_A08_9284                                                       

F_A08_9205

zpět ...