19. 11. 2014

Plzeň, 18. listopad 2014

Dlouho avizovaná výměna Plzeňských karet (PK) bude zahájena 2. 2. 2015 a bude rozložena do několika let. Důvodem je přechod ze systému Mifare standard na systém Desfire.

„Řízená výměna Plzeňských karet, která bude spuštěna 2. února 2015, se týká pouze těch držitelů, kteří si pořídili svou kartu v období od května 2004 do května 2011,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda představenstva PMDP. Na těchto kartách není vytištěna doba platnosti a garantovaná životnost většiny z nich byla již výrazně překročena. Martin Chval, ředitel Úseku Plzeňské karty, dodává: „Celkem bylo od roku 2004 vydáno téměř 280 tisíc Plzeňských karet. Počet karet určených k výměně je 198 tisíc, z toho je 113 tisíc aktivně využíváno v dopravě.“

Jak bude výměna probíhat?

Výměna karet bude rozložena do více let a bude prováděna v dávkách podle pořadových čísel karet a to od nejnižšího čísla PK. Držitelé karet budou prostřednictvím informačních kanálů postupně vyzváni k výměně v určitém období. Po uplynutí lhůty pro výměnu karty bude karta blokována. Na každou číselnou řadu budou vyhrazeny 2 měsíce.

Po celou dobu výměny PK budou na obou Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská 12) vyhrazeny přepážky, které budou speciálně určené pouze pro výměnu PK. Tyto přepážky budou viditelně označeny.

Žádost lze podat na obou Zákaznických centrech, vyzvednutí nových PK bude možné pouze na Denisově nábřeží 12.

Nová Plzeňská karta se vydává na 5 let od data vydání a již na ní bude uvedeno datum platnosti.

 

2014_11_19_Výměna PK

příloha TZ_1

příloha TZ_2

 

Kontakt:

Kateřina Fránová
vedoucí oddělení marketingu
Tel.: +420 378 037 592
Mobil: +420 724 542 152
 

zpět ...