9. 12. 2014

Plzeň, 9. prosinec 2014

Výsledky průzkumu mezi cestujícími v roce 2014

Přestože byl rok 2014 ve znamení výluk, výsledky průzkumu mezi cestujícími ukázaly, že zákazníci jsou s plzeňskou MHD spokojeni. Z výsledků vyplývá, že největším problémem dopravy se stávají problémoví cestující a funkčnost MHD v její primární funkci jako problém příliš silně vnímána není. V oblasti hodnocení změn za poslední
2-3 roky můžeme obecně říci, že většina vlastností plzeňské MHD je hodnocena velmi pozitivně. Nepokojených cestujících je jen naprostá menšina.

V důležitosti vlastností MHD vede rychlost dopravy, dostatečná frekvence spojů a přesné dodržování jízdního řádu. Tedy atributy, které PMDP může ovlivnit.

Největším problémem plzeňské MHD nejsou její funkční atributy jako je jízdní řád nebo rychlost dopravy, ale špatná kvalita ovzduší ve vozech (bezdomovci) – jmenuje ji celkem 39 % osob a 13 % na prvním místě. Na dalším místě je chování spolucestujících (celkem 28 %) a nedostatek prostoru ve vozech (25 %).

Lze přičíst na vrub letošním rozsáhlým výlukám a absenci preferenčních dopravních opatření, že na 4. a 5. místě uvedli cestující nepřesné dodržování jízdního řádu a rychlost dopravy.

Při hodnocení změn a kvality v plzeňské MHD za poslední 2-3 roky dali cestující najevo, že vnímají posun k lepšímu.  Největší část cestujících (46 %) má sice za to, že situace je stále stejná, nicméně 44 % osob má za to, že došlo ke zlepšení. Jen velmi malá část cestujících (4 %) se domnívá, že došlo ke zhoršení. 6 % cestujících nemůže tuto otázku zodpovědět (především studenti a mladí lidé), především z důvodu, že v Plzni před 2-3 lety MHD nevyužívali.

Průzkumy mezi cestujícími PMDP realizují od roku 2006. Letos se uskutečnil v pořadí již osmý (předchozí průzkum se uskutečnil v roce 2012, kdy byla nastavena 2letá perioda).

Výsledky průzkumů využívají PMDP k dalšímu zlepšování služeb. Na základě výsledků průzkumů byly zavedeny nebo rozšířeny některé produkty (např. v oblasti SMS jízdenek), realizují se speciální školení pro řidiče a další pracovníky v „přední linii“ apod.

 

Kontakt:
Kateřina Fránová
Tel.: +420 378 037 592, Mobil: +420 724 542 152
 

zpět ...