Změna systému Plzeňské karty

11. 2. 2014


Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., začnou v letošním roce vydávat nový technický typ čipové karty

Na přelomu roku 2014/2015 začnou PMDP vydávat Plzeňskou kartu na technologicky odlišné čipové kartě DESFire. Je na místě s dostatečným předstihem upozornit soukromé subjekty, které dosud vydávané Plzeňské karty využívají ve vlastních systémech (stravovací, identifikační apod.), aby se na nový typ karty technicky připravily.

Konec roku 2014 přinese změnu ve vydávání Plzeňské karty. Místo původního typu karty Mifare Standard, bude nově vydávána karta typu DESFire EV1. Důvodů, proč PMDP přikročí ke změně typu karty, je hned několik.

Výrobní čísla karet Mifare Standard se, z důvodu velkého množství vyrobených kusů, začínají duplikovat. Výrobní číslo čipové karty funguje jako jednoznačný identifikátor karty v kartových systémech a výskyt několika karet se stejným číslem může, za předpokladu, že by dvě karty stejného čísla byly evidovány v jednom systému pro správu karet, zásadním způsobem komplikovat jejich identifikaci.

Výrobce tohoto typu karty navíc avizuje ukončení její výroby. Jako náhrada karet Mifare Standard bude nadále vydávána právě karta DESFire. PMDP se na tuto variantu již dlouhou dobu připravují a systémy, ve kterých je Plzeňská karta využívána, postupně upravují pro akceptaci nového typu karty.

Dalším důvodem k přechodu na nový typ karty je otázka bezpečnosti. Šifrování karty Mifare Standard je již překonané a přestože PMDP mají mechanizmy, které umožňují dostatečnou ochranu před neoprávněnými zásahy do vydaných Plzeňských karet, z dlouhodobého hlediska je, i z výše uvedených důvodu, přechod na nový typ karty nevyhnutelný.

PMDP nabízejí společnostem, které Plzeňskou kartu začaly z vlastního rozhodnutí využívat jako identifikátor ve svých přístupových, stravovacích nebo tiskových systémech, odbornou pomoc ohledně technické specifikace nové karty typu DESFire a potřebné úpravy systémů pro její akceptaci.

V případě zájmu o informace mohou zástupci společností kontaktovat pracovníka oddělení Systémové podpory Plzeňské karty pana Valentu na telefonním čísle: 378 037 471 nebo prostřednictvím e-mailu: valenta@pmdp.cz.

Tisková zpráva

zpět ...