2. 9. 2015

Počet přepravených osob v městské veřejné dopravě v posledních letech v České republice klesá přesto, že přepravní výkon roste. Stejný trend, tedy pokles počtu přepravených osob, zaznamenává i Plzeň, a to při rostoucí kvalitě poskytované služby.

„Pokud dopravní podnik poskytuje kvalitní službu, nabízí se dvě možnosti, jak zvýšit počet cestujících v městské veřejné dopravě. Jednak marketingové nástroje a pak tu jsou opatření vedoucí k restrikci individuální automobilové dopravy ve městech nebo jejich centrech, “ říká Michal Kraus, předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., (PMDP) a dodává: „v naší kompetenci je pouze první uvedená cesta a tou se vydáváme.“

Pravidelná obnova vozového parku, více než 80% podíl nízkopodlažních vozidel, informace v reálném čase nebo snadný nákup jízdného, to jsou hlavní atributy plzeňské městské veřejné dopravy. „Kampaň odlehčenou formou prezentuje potenciálním zákazníkům vybrané důvody, proč se vyplatí cestovat MHD v Plzni. Málokdo si například spočítá, že při nákupu ročního předplatného platí pouze 11 korun denně a může jezdit bez omezení,“ vysvětluje Kateřina Fránová, vedoucí oddělení marketingu PMDP.

„Snažíme se neustále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb. Některá opatření realizujeme na základě výsledků pravidelných průzkumů mezi cestujícími, některá na základě spolupráce s organizacemi tělesně postižených nebo dalšími partnery, ale čerpáme i od zahraničních kolegů, kteří mají za sebou skvělé výsledky. Ve světě, kde jsme obklopeni reklamou od výrobců automobilů, je ovšem nezbytné všechny úspěchy stávajícím i potenciálním zákazníkům komunikovat“ shrnuje Michal Kraus.

Zahraniční průzkumy uvádějí, že téměř 80% všech cest je ovlivněno různými faktory, které vedou k jednoznačné volbě dopravního prostředku, ať už se jedná o cestu autem nebo MHD. U více než 20% cest se lidé rozhodují svobodně. Cílem kampaně je přesvědčit právě tuto skupinu, aby se rozhodla pro použití městské veřejné dopravy.

 

Kontakt:

Kateřina Fránová

Mobil: +420 724 542 152

TZ - Kampaň „Máte Hromadu Důvodů“

zpět ...