22. 1. 2015

Plzeň, 19. ledna 2015

Plzeňská karta, konkrétně řešení jejího nabíjení prostřednictvím bankomatů České spořitelny, bylo zvoleno nejlepší inovací roku v mezinárodní soutěži Quality Innovation of the Year  v kategorii organizací veřejného a neziskového sektoru.

Dnes převzal v Budapešti na slavnostním ceremoniálu cenu pro vítěze výše uvedené soutěže ředitel Úseku Plzeňské karty Martin Chval, který vyzdvihuje především praktické uplatnění řešení: „Získaného ocenění si velmi vážíme, ale musím říci, že největší odměnou je pro nás skutečnost, že tento projekt přijali naši zákazníci a dnes se téměř 40 % transakcí s Plzeňskou kartou realizuje právě na bankomatech.“

Michal Kraus, generální ředitel PMDP, k tomu říká: „Toto ocenění považuji především za skvělé ocenění práce mých kolegů. Cenu vnímám i jako doklad toho, že Plzeňská karta je skutečně nejrozvinutějším systémem svého druhu v České republice.“

Soutěž Quality Innovation of the Year je původem finská soutěž, poprvé se konala v roce 2007 jako národní soutěž inovací ve Finsku. V současnosti jsou do soutěže zapojeny ještě Česká republika, Estonsko, Finsko, Izrael, Kazachstán, Lotyšsko, Maďarsko a Švédsko.

Hlavním organizátorem je LAATUKESKUS EXCELLENCE FINLAND, Finská společnost pro kvalitu, v každé zapojené zemi soutěž organizuje zprostředkovatel, zpravidla organizace podporující kvalitu či inovace, v případě České republiky je to Česká společnost pro jakost http://www.csq.cz/.

Ocenění se udělují ve 4 kategoriích, kdy mezi kandidáty volí vítěze mezinárodní expertní porota.

2015_01_19_Mezinárodní ocenění pro Plzeňskou kartu.pdf

Kontakt:

Martin Chval

ředitel Úseku Plzeňská karta

tel.: 724 361 999

zpět ...