13. 7. 2015

Od 13. července se sníží částka předautorizovaná na účtu cestujících, která byla blokována při nákupu jízdného ve voze prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty, ze 150 Kč na 1 Kč. K této změně dochází na základě zpětné vazby zákazníků, kteří se zapojili do pilotního provozu systému odbavení pomocí bezkontaktních platebních karet.

Protože systém nedokáže předjímat, kolik jízdenek si cestující zakoupí, byla při prvním nákupu na bankovním účtu držitele karty ‚předautorizována‘ (zablokována) částka ve výši 150 Kč. Nyní bude blokována pouze 1 Kč s tím, že finální zúčtování, které probíhá vždy 3. den po nákupu první jízdenky, je provedeno dle realizovaných nákupů (tj. součet ceny za zakoupené jízdenky v daném období). Poté dojde k uvolnění blokované 1 Kč.

Nový systém odbavení hodnotí Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a.s.: „K dnešnímu dni evidujeme v našich vozech již více než 15 tisíc realizovaných transakcí.  Pokud zohledníme fakt, že poprvé si cestující mohli zakoupit jízdenku pomocí bankovní karty 20. dubna a celý vozový park byl vybaven v polovině června, mám za to, že tento způsob odbavení byl zákazníky přijat nad naše očekávání.“

Nový odbavovací systém byl realizován ve spolupráci se společnostmi MasterCard, ČSOB a dalších partnerů.

 

Kontakt:

Kateřina Fránová
Tel.: 724 542 152
 

TZ - Bezkontaktní platby ve vozech PMDP

zpět ...