31. 8. 2016

V rámci kampaně „Na hulváta ne!“, která startuje 1. září, chtějí Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., upozornit na hlavní problémy, se kterými se jejich řidiči setkávají každý den a které komplikují život nejen jim, ale především cestujícím. Mezi ty nejzávažnější patří stání v zastávkách, blokování průjezdnosti komunikací a křižovatek, zkrátka situace, kdy jednotlivec svým bezohledným chováním omezuje mnoho jiných lidí.

Kampaň by měla kromě jiného poukázat na důsledky chování neukázněných řidičů, kteří si neuvědomují, že svým bezohledným jednáním ztíží odbavení nebo cestu až několika desítek cestujících.  Například parkování v zastávce nebo její těsné blízkosti znemožní vozidlům městské veřejné dopravy správné najetí do zastávkového prostoru. „Jediným komfortně obslouženým je v takové situaci právě jen řidič osobního či dodávkového vozu. Kampaní Na hulváta ne! chceme apelovat na všechny, kteří se bez ohledu na příčiny chovají či v minulosti zachovali obdobným způsobem a věříme, že nejlepším výsledkem naší kampaně bude stav, kdy podobné obrázky z našeho města zcela zmizí,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a.s., a dodává: „Řidič, který „na chvíli“ zaparkuje v zastávce, velmi ztíží nástup a výstup například maminkám s kočárky nebo lidem s pohybovým omezením.“

Mezi závažné problémy, s kterými se potýkají řidiči MHD, patří parkování v zákazech stání, zákazech zastavení a v místech určených pro zásobování. Řidiči osobních a dodávkových vozů neponechávají volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Tím výrazně prodlužují stanovenou dobu jízdy linek městské veřejné dopravy. „Intenzivně spolupracujeme s místními složkami policie, ale není v jejich silách ohlídat celé území města,“ říká Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel PMDP, a.s., a pokračuje: „Máme za to, že si často řidiči neuvědomují, že takto „nevinné“ přestupky vážně komplikují další dopravu a věříme, že tato osvěta přispěje k úbytku takových případů. Naším cílem není dosáhnout toho, že ostatní řidiči budou více pokutováni, ale připomenout ostatním účastníkům silničního provozu jejich povinnosti tak, abychom uvedeným nežádoucím a často i nebezpečným situacím v provozu předcházeli.“

Kampaň bude k vidění na vozech MHD, na Facebooku nebo na webových stránkách PMDP, a.s. „Připravujeme i videa, která by měla být dokončena na přelomu září a října,“ uvádí Kateřina Fránová, tisková mluvčí PMDP, a.s. Plzeň ovšem nebude jediným městem, kde bude kampaň k vidění. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova se rozhodl připojit a ve své režii spustí kampaň v různých formátech i v těchto městech.

Jak vypadá mnohdy realita plzeňských ulic?

„Odskočím si jen na chvilku“:

Na hulváta - TZ1Na hulváta - TZ

 

Kontakt pro média:

Kateřina Fránová

Mobil: +420 724 542 152

 

 

TZ - Kampaň Na hulváta ne!

zpět ...