1. 7. 2016

Od ledna nově předplatné pro psa

Rada města Plzně schválila s účinností od 1. ledna 2017 valorizaci cen předplatného. Dojde tak k navýšení ceny předplatné jízdenky o cca 0,3% z dnešní úrovně ceny. Například nezlevněné měsíční předplatné tak bude od ledna vyšší o 2 koruny.  Novinkou je zavedení předplatného pro psa, kterým tak Rada města Plzně reaguje na podněty právě cestujících se psy.

„Předplatné pro psy budou moci využít roční předplatitelé nebo držitelé Plzeňské karty s nárokem na bezplatnou přepravu,“ přibližuje novinku Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a.s., a dodává: „pro držitele s ročním předplatným bude cena předplatného pro jednoho psa 480 Kč a pro osoby s nárokem na bezplatnou přepravu, tedy dárce krve se Zlatou plaketou či osoby nad 70 let, 240 Kč na rok.“

Rada města Plzně zároveň schválila bezplatnou přepravu pro asistenčního psa u osob s průkazem ZTP, ZTP/P. Toto rozhodnutí doplňuje již zavedenou bezplatnou přepravu pro vodící psy.

Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy, vysvětluje mírný nárůst cen předplatného: „Ke změnám tarifu dochází od roku 2015 pravidelně. K této praxi přistoupilo vedení města s cílem zamezit skokovým změnám v cenách, které byly veřejností vnímány velmi negativně. Změna ceny jízdného tak nyní reflektuje změnu nejvýznamnějších nákladových položek dopravního podniku a zároveň je realizována v hodnotě, která vůči meziročnímu růstu příjmu obyvatel může být považována za marginální.“

 

zpět ...