15. 6. 2017

V úterý 6. června vyhlásily Plzeňské městské dopravní podniky již poněkolikáté podmíněnou amnestii pro černé pasažéry. Cestující bez platného jízdního dokladu mají šanci si místo placení pokuty zakoupit předplatné v délce aspoň 3 měsíců.

V průběhu úterka vypsali pracovníci přepravní kontroly celkem 174 pokut a spolu s nimi rozdávali vouchery s tématikou kampaně „Nemám černý svědomí“. Pokud se černý pasažér prokáže tímto poukazem a nabitým předplatným v minimálním rozsahu na 93 dnů v doplatkové pokladně přepravní kontroly, zaplatí pokutu pouze ve výši 40 Kč. Amnestii je možné využít stejně jako v minulosti do 15 kalendářních dnů po záchytu.

„Podmíněnou amnestii vyhlašujeme několikrát do roka již od roku 2013, neboť se s problémem černých pasažérů stále potýkáme. Akce má mít výchovný charakter, snažíme se touto cestou černé pasažéry pozitivně motivovat k nákupu předplatného,“ uvádí Kateřina Fránová, tisková mluvčí PMDP.

Dopravní podniky velkých měst v ČR se s rostoucím objemem pohledávek z pokut za tzv. černou jízdu, tedy jízdu bez platného cestovního dokladu stále potýkají. Za poslední 3 roky činí částka, kterou dluží černí pasažéři dopravním podnikům, tedy veřejným rozpočtům obcí, 1,7 miliardy korun. Zároveň vlivem legislativních změn v posledních třech letech pod rouškou „humanizace exekucí“ a „ochrany dlužníka“ se vychýlily pomyslné misky vah mezi dlužníky a věřiteli a klesá tak vymahatelnost pohledávek. Další změny v legislativě, které ministerstvo spravedlnosti připravuje, ovšem pozici dopravních podniků jako věřitelů spíše oslabují.

 

Kontakt pro média:

Kateřina Fránová

Mobil: +420 724 542 152

 

 

zpět ...