3. 4. 2017

Již zítra začíná 4. ročník mezinárodní odborné konference Chytrá a zdravá doprava ve městech. Ve dvou dnech bude na 350 účastníků z 20 států diskutovat témata Mobilita jako služba, Udržitelná doprava a Urbanismus a veřejná doprava.  V předvečer konference také proběhne setkání představitelů českých a rakouských měst, které by mělo odstartovat spolupráci právě na téma Mobilita jako služba. Význam tohoto konceptu ve světě roste a rozhodně nezůstává pouze v teoretické rovině.

Na dnešní setkání k problematice Mobility jako služby (z anglického Mobility as a Service – MaaS) přijali pozvání primátora města Plzně Martina Zrzaveckého mimo jiné Michael Lichtenegger z Vídně, šéf rakouské vládní agentury Austriatech Martin Russ, generální ředitel pražského dopravního podniku Martin Gillar nebo náměstek primátora města Opavy Dalibor Halátek.

Mobilita jako služba je v tuto chvíli jedním z dominantních témat v oblasti moderní organizace osobní dopravy ve velkých městech na celém světě. Jejím cílem je optimální skloubení mnoha různých druhů osobní dopravy. To znamená, že se v tomto konceptu uvažuje o kombinaci pěší dopravy, cyklodopravy, dopravy veřejné i individuální automobilové ve variacích, sdílení dopravních prostředků nevyjímaje.  Je-li tento koncept vystavěn správně, pak svojí organizací, tarifní politikou a dalšími aspekty umožňuje kombinací různých způsobů dopravy uspokojovat individuální potřeby občanů.

„Účastnící diskuse potvrdili svůj zájem spolupracovat. Společnou výhodou obou států je dominantní role městské veřejné dopravy, která by se měla stát přirozeným základním kamenem nově utvářeného dopravního systému,“ uvedl Martin Zrzavecký, primátor města Plzně.

Samotná konference se bude zabývat i dalšími tématy týkajícími se veřejné dopravy s významným přesahem do městotvornosti a důrazem na kvalitu života ve městech.

„Konference si od roku 2011 vybojovala své místo v kalendářích odborníků na veřejnou dopravu a my si velmi vážíme podpory všech partnerů i spolupracujících organizací, bez které by se nám nepodařilo zorganizovat již čtvrtý ročník této významné akce,“ říká Michal Kraus, předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., jež jsou organizátorem konference.

Podělit se o své zkušenosti přijedou domácí i zahraniční odborníci. Účastníci se mohou těšit například na zakladatele institutu pro dopravní politiku Todda Litmana z Kanady, prezidenta světové organizace MaaS Alliance Jacoba Bangsgaarda, profesora Udo J. Beckera z Univerzity v Drážďanech nebo náměstkyni primátorky hl. města Prahy Petru Kolínskou.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva dopravy ČR, a primátora města Plzně, za podpory Sdružení pro dopravní telematiku, mezinárodní organizace na podporu veřejné dopravy UITP a společnosti Austriatech.

www.konference.pmdp.cz

 

Kontakt pro média:

Kateřina Fránová

Mobil: +420 724 542 152

 

 

TZ - konference Chytrá a zdravá doprava ve městech

zpět ...