18. 5. 2018

V minulém týdnu dopravní podniky podpořily dobrou věc a v rámci svých komunikačních kanálů oslovily stovky tisíc cestujících, když sdílely poselství květinového dne. Hned v osmi městech vyzvaly dopravní podniky své zákazníky k zakoupení typické žluté kytičky prostřednictvím svých sociálních sítí, webových stránek nebo přímo ve vozech. Jednalo se o první společnou akci tohoto druhu a určitě ne poslední.

Sdružení dopravních podniků ČR (dále jen SDP) se, jako oborové sdružení a současně i každá jedna společnost, hlásí k principu společenské odpovědnosti firem. Tentokrát se jednalo o podporu květinového dne, kdy zapojené dopravní podniky přenesly kýženou informaci ke stovkám tisíc cestujících. Ať již formou banneru na sociálních sítích, letáky v dopravních prostředcích nebo na svých zákaznických centrech.

„Jsem rád, že míra kooperace mezi jednotlivými dopravními podniky dosáhla až na tuto úroveň. Věřím, že je to další správný krok směrem k pozitivnímu vnímání veřejné dopravy i jednotlivých dopravců. Ale v těchto projektech patří velký obdiv jejich organizátorům, kteří mají ohromnou míru nadšení a odvádí velmi dobrou a úctyhodnou práci,“ říká Michal Kraus, předseda SDP, a pokračuje: „byli bychom rádi, aby letošní akce byla jen začátkem dlouhodobé spolupráce. V budoucnu se chystáme obdobně podpořit například Movember.“ (pozn. Movember je charitativní a každoročně se konající genderově zaměřená akce. Účelem charity je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů.)

Sdružení dopravních podniků ČR se dlouhodobě snaží probouzet v lidech pozitivní vztah k veřejné dopravě. Vede komunikaci jak v rovině odborné, s příslušnými úřady a Ministerstvem dopravy a snaží se i o kontakt s veřejností.

Právě na veřejnost byla zaměřena nedávná kampaň „Máte hromadu důvodů“, jejímž leitmotivem bylo upozornit na hlavní výhody veřejné dopravy jako například srovnání s individuální automobilovou dopravou v oblasti dopadu na životní prostředí, zdraví jednotlivce či finanční výhodnost, ale i seznámení veřejnosti s chytrými aplikacemi a systémy odbavení.

 

Kontakty:

Ing. Antonín Macháček

výkonný ředitel SDP ČR

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

Mgr. Michal Kraus, MSc

Předseda SDP ČR

tel: 378 037 575

 

 

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. Sdružuje 19 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 318 milionů vozových kilometrů a přepraví 2,4 miliardy cestujících. Provozují 2 871 autobusů, 1 707 tramvají, 702 trolejbusů a 143 souprav metra. 66 % výkonů je již dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů.

 

TZ - Dopravní podniky podpořily květinový den

zpět ...