19. 1. 2018

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) už čtvrtým rokem vymáhají pohledávky za nezletilými dlužníky vlastními silami. Upustily tak od praxe aplikované v letech 2003 až 2013, kdy je vymáhaly prostřednictvím českých advokátních kanceláří. Díky novému postupu se zcela zásadně snížil finanční dopad na černé pasažéry z řad dětí a mladých rodin. Kromě toho provádí dopravní podniky i další složky města, jako je městská policie, osvětu na základních školách a předávají informace žákům o průběhu kontrol i o následcích nezaplacení pokut za jízdu na černo.

Proto, aby bylo jízdné v MHD dostupné i pro mladé rodiny, zlevnilo město Plzeň za poslední čtyři roky už dvakrát cenu předplatného pro děti. Od 1. ledna 2018 mají i nadále děti do 6 let MHD zdarma a nově mají děti od 6 do 15 let předplatné MHD za 1001 korun ročně. I přes trvalé snižování ceny předplatného jízdného bylo v posledních 3 letech bez platného jízdního dokladu ročně zachyceno přibližně tisíc dětí.

„Pohledávky vlastními silami vymáháme od 1. ledna 2014, tím se žalovaná částka v případě jedné pokuty dostala na aktuálních 2142 korun. Od tohoto data také došlo ke snížení sazby pokut pro děti do 15 let. Dítě, které nemá platný jízdní doklad, může buď zaplatit na místě pokutu 200 korun, nebo do 21 dnů 300 korun. Od 22. dne se pokuta zvyšuje na 1000 korun a po 40. dnu na 1500 korun,“ uvedl René Vávro, tiskový mluvčí PMDP.

„Město Plzeň zvolilo již v roce 2015 vstřícný přístup k mladým rodinám v oblasti MHD. K 1. lednu 2016 se rozsah slevy pro děti ve věku 6 až 15 let zvýšil z 50 procent na 62,5 procenta a roční předplatné pokleslo z výše 1730 korun na 1486 korun. V roce 2017 rozhodla Rada města Plzně znovu o dalším snížení ceny předplatného pro děti, a od 1. ledna 2018 poskytla dětem ve věku 6 až 15 let slevu 75 procent, tj. roční předplatné ve výši 1001 korun,“ uvedl k dětskému jízdnému v MHD náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

„Kromě zvýšení slevy pro děti zavedla Rada města Plzně od 1. ledna 2018 další slevu, která se týká rodinného rozpočtu mladých rodin. Osobám pobírajícím peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek poskytuje město Plzeň nově slevu ve výši 50 procent ceny plnocenného předplatného, tedy celoroční jízdné za cenu 2002 korun,“ doplnil Petr Náhlík.

PMDP v případě vymáhání pohledávek postupují vždy s péčí řádného hospodáře a pohledávky řádně vymáhají. Ročně revizoři PMDP přistihnou bez jízdenky přibližně tisícovku dětí. Valná většina z nich pohledávku uhradí, a k žalobě tak dojde jen u 10 až 15 procent případů. O každé pokutě jsou hned následující den informováni rodiče dítěte dle údajů, které dítě uvede. Dopravní podniky nemají jinou možnost, jak získat ověřené údaje o zákonném zástupci, jelikož jim to zákon z důvodu ochrany osobnosti a osobní svobody osob neumožňuje. Pokud ani poté pokutu rodina neuhradí, následuje předžalobní výzva. Další informací o nutnosti zaplacení pohledávky je platební rozkaz zaslaný soudem. Před případnou exekucí jsou tak zasílány celkem 3 výzvy k uhrazení pohledávky.

Podle PMDP celý proces trvá přibližně jeden rok, což je dostatečně dlouhá doba na zaplacení pokuty. „Samozřejmě lze dohodnout také splátkový kalendář. K případům dětských dlužníků pak přistupujeme individuálně a snažíme se o jejich bezproblémové vyřešení,“ vysvětlil Jan Schejbal, vedoucí odboru příjmů z dopravy PMDP.

Od poloviny roku 2017 PMDP uplatňují v soudních řízeních na základě ústavního nálezu č. 1775/14 spoluodpovědnost zákonných zástupců, když navrhují jejich vstup do řízení. V listopadu minulého roku tentýž soud rozhodl, že lze žalovat nezletilého i v případě, že cestuje se zákonným zástupcem.

Z výše řečeného je zřejmé, že v letech 2014 až 2017 došlo v Plzni k výrazným změnám, které zmírňují finanční dopad na dětské černé pasažéry. Přesto PMDP nepovažují současný stav za konečný. Další změnou, kterou chtějí dopravní podniky zavést, je úplná záměna účastníků, jejíž podstatou je to, že namísto nezletilých je ve věci pokračováno pouze s rodiči (jedním nebo oběma). Dítě je pak z řízení zcela vyloučeno. Stane se tak poté, co PMDP budou mít k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu.

 

Kontakt pro média:

Město Plzeň

Eva Barborková

Mobil: +420 602 216 639

E-mail: barborkova@plzen.eu

 

Plzeňské městské dopravní podniky

René Vávro

mobil: +420 724 901 453

 

 

 

zpět ...