Proběhl pilotní provoz revizorů specialistů ve spolupráci s Městskou policií

11. 7. 2018

Od poloviny května do konce června se mohli cestující v městské veřejné dopravě setkat se speciálními smíšenými hlídkami tvořenými revizory Plzeňských městských dopravních podniků (dále jen PMDP) a strážníků Městské policie Plzeň. Jednalo se o pilotní provoz, jehož cílem bylo zvýšení komfortu poctivých cestujících. Během šesti týdnů bylo zkontrolováno téměř 30 000 cestujících, přičemž více než 3 000 cestujících bylo vyloučeno respektive nepřipuštěno k přepravě.

Smíšené hlídky se pohybovali v předem vytipovaných oblastech, kde se vyskytuje velké množství cestujících, kteří pravidelně jezdí načerno. Jejich úkolem bylo zajistit, aby do vozů PMDP nastoupili pouze ti cestující, kteří měli v úmyslu cestovat s platným jízdním dokladem. Jelikož podstatou této akce nebylo udělování pokut, přistižení černí pasažéři byli ve většině případů pouze napomenuti a vyloučeni z vozu. V odůvodněných případech však samozřejmě revizoři přistoupili i k udělení pokuty.

„Vzhledem k tomu, že v našich vozech jezdí mnoho recidivujících černých pasažérů, kteří nemají v úmyslu své závazky uhradit a kteří jsou exekučně téměř nepostižitelní, rozhodli jsme se ve spolupráci s Městskou policií těmto osobám cestování co nejvíce znepříjemnit,“ uvádí Jan Schejbal, vedoucí odboru příjmy z dopravy PMDP, a dodává: „Spolupráce s Městskou policií probíhala bezchybně a celkově máme na pilotní provoz převážně pozitivní ohlasy, a to ze strany cestujících i našich řidičů.“

„Černým pasažérům věnujeme dostatek času a můžeme je tak donutit, aby si zakoupili jízdenku, případně aby nečekali na další spoj a šli skutečně pěšky,“ uvádí jeden z revizorů PMDP, a dodává: „Se strážníky je navíc průběh celé akce klidnější.“

V následujících týdnech bude pilotní provoz vyhodnocen a dojde k rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu bude spolupráce pokračovat.

 

Kontakt pro média:

Jan Schejbal

mobil: +420 725 596 288

 

 

TZ - Revizoři specialisté

zpět ...