2. 3. 2018

Po dlouhých a složitých jednáních, trvajících po dobu delší než 1 rok, dospělo představenstvo Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP), za podpory vrcholných představitelů města Plzně v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým, k dohodě s odborovými organizacemi o prodloužení kolektivní smlouvy o pět let, tedy až do roku 2025. Na základě dohody o mzdovém růstu bude v roce 2019 mzda navýšena o 10 % a v roce následujícím o dalších 10 %. V dalších letech, až do roku 2025 včetně, bude vždy navýšena o zaokrouhlenou inflaci + 1 %.

„Věřím, že se navýšení mezd pozitivně promítne do řešení vážných problémů s nedostatkem řidičů, s nimiž se Plzeňské městské dopravní podniky, ostatně podobně jako dopravní podniky v mnoha jiných městech, již delší dobu potýkají. Předpokládám, že vyšší mzdy budou stávající řidiče motivovat, aby u Plzeňských městských dopravních podniků setrvali, a přilákají i další zájemce o tuto profesi, a že personální posílení následně přispěje ke zkvalitnění městské veřejné dopravy v Plzni,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Kromě mzdového růstu mohou řidiči PMDP počítat od nového roku se zvýšením příplatku za práci o sobotách a nedělích na 70 Kč. Od roku 2021 dojde k navýšení příspěvku na penzijní připojištění z dosavadních 1 000 Kč měsíčně na 1 500 Kč měsíčně. Ostatní benefity dané kolektivní smlouvou zůstávají zachovány.

„Chtěli bychom poděkovat všem zainteresovaným, včetně politické reprezentace města, za racionální a vstřícné jednání,“ říkají ve shodě předsedové obou odborových organizací pan Robert Pašek a pan Emanuel Veselý a předseda představenstva PMDP, Michal Kraus, který zároveň dodává: „Věřím, že uvedená dohoda je dobrým základem pro dlouhodobé stabilní fungování naší společnosti.“

 

Kontakt pro média:

René Vávro

mobil: +420 724 901 453

 

 

TZ - Řidiči Plzeňských městských dopravních podniků dostanou přidáno

zpět ...