1. 11. 2018

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., (PMDP) připravují rekonstrukci tramvajové vozovny na Slovanech. Stávající budovy jsou již nevyhovující v rámci své kapacity, technického stavu, vybavení i zázemí pro zaměstnance. Výstavba by měla začít v roce 2020 a probíhat za plného provozu depa.

Vozovna slouží svému účelu již od roku 1943. Tehdy byla ale postavena pro tramvaje s výrazně nižší hmotností, než mají dnešní moderní vozidla – jejich váha je často až šestinásobná. Na technickém stavu hal se ale postupně začal, kromě podstatně vyšší hmotnosti tramvají, podepisovat zejména nevhodně použitý materiál pro stavbu betonového podloží. V roce 2014 byl odborníky stav hal označen za kritický.

„V posledních letech bylo nutné uzavřít provoz na řadě kolejí, čímž došlo ke snížení odstavné kapacity a zhoršení podmínek údržby tramvají. Pro zachování dalšího fungování vozovny bylo zapotřebí zajistit provedení provizorních oprav alespoň některých částí nosné konstrukce kolejí, další koleje zůstaly trvale odstaveny,“ uvádí Josef Vracovský, ředitel úseku drážní cesty, a doplňuje: „Bezpodmínečně nutná je také revitalizace kotelny, rekonstrukce inženýrských sítí a zázemí pro zaměstnance, které je už dlouhou dobu provizorní.“

„Důležitým faktorem rekonstrukce je také snížení hlučnosti. Ta sice v současném stavu státem povolenou míru nepřesahuje, ale rádi přispějeme k co nejpříjemnějšímu životu v okolní zástavbě. Stavba bude zahrnovat i řešení šetrná k životnímu prostředí, například využití dešťové vody při mytí vozidel, zelené střechy a další,“ říká Michal Kraus, předseda představenstva.

Plánovaná rekonstrukce má vyřešit výše zmíněné problémy a navíc počítá s dosud chybějící myčkou tramvají, diagnostikou kol, průjezdnými kolejemi usnadňujícími provoz ve vozovně, či novou administrativní budovou.

„Byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. V příštím roce by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele a začátek samotné rekonstrukce je plánován na začátek roku 2020. Práce musí probíhat za plného provozu vozovny, což samozřejmě ovlivní dobu rekonstrukce. Předpokládáme, že novou vozovnu veřejnosti představíme na konci roku 2022,“ popisuje harmonogram akcí Pavol Ondovčák, vedoucí přípravy a rozvoje investic.

Pro zájemce připravují PMDP noční komentované prohlídky, aby si na současný stav depa mohl každý udělat vlastní názor. Vozovna své pomyslné dveře otevře v noci z 27. na 28. 11. a z 29. na 30. 11. 2018. V obou dnech v časech 0:00 a 0:30. Zájemci si budou moci prohlídku zarezervovat od pondělí 19. 11. na webových stránkách www.pmdp.cz v sekci Zábava. Kapacita každého termínu je omezena. V případě většího zájmu budou termíny doplněny. Další možností, jak se o rekonstrukci dozvědět více, bude beseda s občany, která je plánována na začátek příštího roku.

 

Kontakt pro média:

René Vávro

mobil: +420 724 901 453

 

TZ Rekonstrukce depo Slovany

zpět ...