6. 8. 2019

logo interreg

 

 

 

 

Nový středoevropský projekt spolupráce byl zahájen v červnu 2019 v německém Lipsku. Městské úřady, společnosti veřejné dopravy, univerzity a konzultanti udržitelné mobility spojují síly, aby prozkoumali a vyzkoušeli opatření ke zvýšení energetické účinnosti a roli obnovitelných zdrojů energie v systémech veřejné dopravy.

INTERREG EfficienCE

EfficienCE je projekt mezinárodní spolupráce financovaný z programu Interreg Střední Evropa, jehož záměrem je snížit uhlíkovou stopu v tomto regionu. Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které se mohou stát základem služeb nízkouhlíkové mobility. Veřejnou dopravu ve středoevropském regionu využívá více než 63 % dojíždějících. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na infrastruktuře veřejné dopravy tak mohou mít obzvláště velký dopad na snižování emisí CO2. Do projektu je zapojeno 7 zemí, kromě Česka to jsou Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Maďarsko a Slovinsko.

Projekt naplňuje vytčený cíl tím, že orgánům místní správy, organizátorům a provozovatelům veřejné dopravy poskytuje pomoc s přípravou plánovacích a finančních strategií a akčních plánů, realizací pilotních opatření a vytvářením nástrojů a školení pro plánování a provozování nízkouhlíkové infrastruktury. Mezi aktivity mezinárodního projektu EfficienCE patří například testování nových lehkých fotovoltaických materiálů, které budou napájet osvětlení, výtahy a eskalátory ve stanicích metra, nebo využití infrastruktury veřejné dopravy k nabíjení elektrických vozidel.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se projektu zúčastní s bateriovou posilovací stanicí, která bude sloužit k vyrovnání špičkového zatížení v trolejové síti a podpoří energeticky účinné formy městské dopravy, zejména rozvoj trolejbusů. Výsledky pilotních aktivit, znalosti a osvědčené postupy v oblasti energeticky účinných opatření shromážděné v jednotlivých městech budou předávány napříč regiony střední Evropy.

Dvanáct partnerů, včetně sedmi organizátorů/podniků veřejné dopravy ze sedmi zemí, bude spolupracovat po dobu tří let s cílem prozkoumat nevyužitý potenciál v tomto odvětví a přispět k naplnění cílů uvedených v Bílé knize EU, tj. snížit emise z dopravy do roku 2050 o 60 % a snížit na polovinu míru využití 'konvenčně poháněných' automobilů v městské dopravě do roku 2030.

Projekt je podporován programem Interreg Střední Evropa, financovaným z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Projekt v číslech

 • 12 partnerů
 • 7 zemí
 • rozpočet 2,4 milionu EUR
 • financování 2,0 milionu EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
 • 29 výstupů
 • doba trvání projektu: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2022

Partneři projektu

 • Stadt Leipzig, Referat Digitale Stadt (odbor digitalizace města) (vedoucí partner projektu)
 • Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
 • Wiener Linien GmbH & Co KG
 • Budapesti Közlekedési Központ
 • Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusow ej Sp. z o.o.
 • Politechnika Gdańska
 • Mestna Občina Maribor
 • Univerza v Mariboru
 • Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
 • Comune di Bergamo
 • Redmint Impresa Sociale s.c.r.l.
 • Mobilissimus Kft.

 

Kontakt:

Nadja Riedel project manager
City of Leipzig, Digital City Unit
Email: nadja.riedel@leipzig.de
Phone: +49 341 123 5991

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Ing. Jan Strobach

Email: JStrobach@pmdp.cz

Tel. č.: 378 037 581

 

TZ - Projekt EfficienCE

zpět ...