Již popáté se v Plzni scházejí tuzemští i zahraniční odborníci na městskou veřejnou dopravu

8. 4. 2019

Role veřejné dopravy v budoucím rozvoji měst je klíčovým tématem letošního ročníku mezinárodní odborné konference Chytrá a zdravá doprava ve městech, která se koná 9. – 10. dubna v Plzni. Sdílet své zkušenosti, diskutovat s kolegy a načerpat inspiraci se do plzeňského Parkhotelu sjede na 400 účastníků ze 17 států Evropy i mimo ni.

Mimo klíčové téma budou účastníci debatovat také o preferenci veřejné dopravy nebo o překonávání netechnických bariér při získávání nových cestujících. Ve dvou dnech zazní více než 20 prezentací. „Mezi přednášejícími jsou skvělí odborníci ze zahraničí i z České republiky, jsem přesvědčen, že program je velmi nabitý a velmi lákavý,“ hodnotí odbornou část konference Michal Kraus, generální ředitel Plzeňských městských dopravních podniků a dodává: „Nerad bych vyzdvihoval jen některé řečníky, ale velkým oceněním pro naši konferenci je určitě to, že pozvání přijal zástupce Verkehrsbetriebe Zürich, protože významnost i statut veřejné dopravy v Curychu, Švýcarsku obecně, je pro ostatní země a města úžasnou inspirací.“

Na konferenci zavítá i ředitel evropské divize UITP (Mezinárodní unie veřejné dopravy) pan Thomas Avanzata a další vzácní hosté. Součástí konference je i prezentace partnerů, díky nimž je možné 5. ročník uspořádat.

Od roku 2011, kdy měla tato konference premiéru, se její zaměření posunulo od úzce specifikovaného pojetí sledování dílčích organizačních a technických problémů ke komplexnímu pohledu na roli veřejné dopravy ve městech, od územního plánování až k samotné organizaci dopravy, včetně významného vlivu nových technologií a informačních strategií.

Konferenci pořádají Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Záštitu nad konferencí přijal Martin Baxa, primátor města Plzně, světová organizace pro veřejnou dopravu UITP a Ministerstvo dopravy ČR. Víc o konferenci je k dispozici na webových stránkách www.konference.pmdp.cz.

 

Kontakt pro média:

René Vávro

mobil: +420 724 901 453

e-mail: vavro@pmdp.cz

 

TZ - Konference

zpět ...