Dopravní podnik hledá optimální tramvaje pro linku 4

10. 6. 2020

Předběžnou tržní konzultaci s dodavateli velkokapacitních tramvají zahájily Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP). Cílem je zefektivnit provoz na nejvytíženější tramvajové lince 4. Poptávaná konfigurace tramvají v délce 38 až 42 metrů by byla v České republice unikátní.

Provoz tramvají patří mezi nejekologičtější způsob městské veřejné dopravy. PMDP provozují 3 tramvajové linky, na které vypravují celkem 114 tramvají a snaží se co nejefektivnějším způsobem zajistit obnovu vozového parku. K již zasmluvněné dodávce až 7 středněkapacitních a až 22 obousměrných vozidel hledají PMDP optimální tramvaje pro linku 4.

Linka 4 dlouhodobě patří mezi nejvytíženější linky v republice a v plzeňském provozu má zcela výjimečné postavení. „Ranní interval linky je zkrácen až na 2 minuty, což v provozu naráží na technické možnosti světelné signalizace. Může tak docházet i k nepravidelnostem v provozu a sjíždění více vozů za sebou. Zpožděný spoj pak bývá přeplněný a následující spoje jedou poloprázdné,“ popisuje Miroslav Macháň, dopravně provozní ředitel PMDP, a dodává: „V prosinci minulého roku proběhlo zkušební zařazení soupravy v délce 45 metrů do standardního provozu na linku 4 a potvrdilo možnost uvažovat v budoucnosti právě směrem k velkokapacitním tramvajím. Ty pak v konečném důsledku napomohou plynulému provozu a umožní zefektivnit provoz na této páteřní lince.“

Obnova vozového parku tramvají probíhá cyklicky přibližně po 25 až 30 letech. PMDP jsou aktuálně ve velmi citlivé fázi, kdy v následujících 10 letech skončí životnost 72 tramvají, jejichž nahrazení je nezbytné pro další fungování veřejné dopravy v Plzni. „Otevřením otázky velkokapacitních tramvají se pro nás i pro město Plzeň nabízí příležitost zařadit se mezi západoevropská města, která podporují provozně efektivnější dlouhé tramvaje. Ty pak ve výsledku vyjdou levněji, jsou úspornější a komfortnější pro cestující, aniž by finančně zatížily dopravní podnik či město Plzeň více než klasická souprava dvou vozů,“ říká Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

Tržní konzultace má za cíl zmapovat a zanalyzovat možnosti dodavatelů a vyjasnit některé detaily technického zadání tak, aby mohlo dojít k dalšímu posouzení vhodnosti takovýchto tramvají pro Plzeň a eventuálně i k jejich nákupu.

Nedílnou součástí úvah nad velkokapacitními tramvajemi je dostatečné zázemí pro údržbu a odstav. Během rekonstrukce vozovny Slovany, která bude zahájena v letošním roce, dojde k úpravám umožňujícím provoz velkokapacitních tramvají. Výhledově by bylo možné tyto vozy využít také pro provoz na uvažované tramvajové trati na Vinice.

 

Kontakt pro média:

René Vávro

mobil: +420 724 901 453

e-mail: vavro@pmdp.cz

 

TZ - Velkokapacitní tramvaje

zpět ...