30. 4. 2020

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) pokračují v realizaci záměru vybudování metropolitního dispečinku. Ten se stane základním kamenem pro sledování, optimalizaci, sběr dat a řízení dopravní infrastruktury města.

Metropolitní dispečink jako jeden z hlavních nástrojů organizace a řízení městské mobility zařadili plzeňští zastupitelé do Plánu udržitelné mobility Plzně.

„Stávající úroveň provázanosti dopravních služeb neumožňuje komplexnější přístup k řízení dopravního systému. Metropolitní dispečink se stane páteřním řešením všech dopravních služeb na území města, pomůže ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení počtu a rozsahu kongescí, lepší informovanosti občanů a zejména dovolí účinně reagovat v krizových situací,“ říká Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, a dodává: „Efektivní fungování dopravního systému povede také ke snížení ekologické zátěže.“

„Vlivem současné situace očekáváme opětovný nárůst individuální dopravy a prediktivní ovlivňování dopravních proudů vidíme jako nevyhnutelný proces k udržení mobility města,“ popisuje Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP, a dodává. „Vybudované pracoviště, jehož součástí se stane i dopravní dispečink PMDP, umožní rychlejší a pružnější komunikaci jednotlivých pracovníků a urychlí tak vzájemnou výměnu dat, odstraňování závad v provozu a také umožní efektivněji řídit dopravu v případě mimořádných událostí.“

„Aktuálně probíhá výběr zhotovitele prováděcího projektu. Prováděcí projekt by měl být dokončen v říjnu tohoto roku, kdy by mělo dojít k zahájení výstavby nového pracoviště a postupnému slučování datových zdrojů jednotlivých agend. V případě, že se podaří sehnat dostatečné finanční krytí, předpokládáme dokončení všech v současnosti plánových etap na podzim roku 2022,“ doplňuje Zarzycký.

Připravovaná realizace předpokládá využití dotačních titulů, které umožní realizaci v kratším čase, než pokud by do zřízení metropolitního dispečinku investovalo pouze město.

 

Kontakt pro média:

René Vávro

mobil: +420 724 901 453

e-mail: vavro@pmdp.cz

 

TZ - metropolitní dispečink

zpět ...