6. 3. 2020

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) informují o rozsahu preventivních opatřeních ohledně virového onemocnění koronavirem Covid-19. Kromě každodenního čištění vozů budou nově řidiči městské veřejné dopravy v zastávkách a na konečných stanicích otevírat všechny dveře, aby se ještě více snížilo riziko možného virového onemocnění. Těmito opatřeními se PMDP snaží eliminovat obavy cestujících při používání veřejné dopravy.

„Na každém našem voze, který je v daný den v provozu se standardně po návratu do vozovny provádí denní úklid. Na tramvajích, trolejbusech i autobusech jsou aktuálně úklidové činnosti zaměřené především na všechna madla a veškeré plochy, které mohou být znečištěny či kontaminovány. V současné době jsme také zintenzivnili desinfikování a přistoupili k dalším opatřením,“ říká Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP, a dodává: „Od dnešního dne budou naši řidiči v každé obsluhované zastávce a během čekání na konečných stanicích otevírat všechny dveře z důvodu pravidelné cirkulace vzduchu.“

PMDP pro všechny řidiče a zaměstnance pohybující se v terénu objednali balíčky s hygienickými a desinfekčními prostředky. Zároveň bylo do všech objektů PMDP dodáno desinfekční mýdlo.

„Věřím, že všechna zavedená opatření jsou v současné době dostačující. Přesto i nadále budeme ve spojení s Odborem krizového řízení města a jsme připraveni reagovat na aktuální požadavky dle vývoje situace. Také spolupracujeme se Sdružením dopravních podniků ČR a předáváme si zkušenosti a aktuální poznatky,“ říká Roman Zarzycký, 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

PMDP také předávají svým zaměstnancům doporučení Světové zdravotnické organizace týkající se zvýšené hygieny a nedoporučují cesty do oblasti s výskytem koronaviru.

 

Kontakt pro média:

René Vávro
mobil: +420 724 901 453
e-mail: vavro@pmdp.cz

 

TZ - preventivní opatření v plzeňské MHD

zpět ...