29. 9. 2020

V letošním roce podpoří Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) prostřednictvím svých členů veřejnou sbírku Český den proti rakovině hned ve dvanácti městech napříč republikou. Zapojené dopravní podniky tak mohou sdílet poselství květinového dne se stovkami tisíc svých cestujících a vyzvat je k nákupu typické žluté kytičky.

Květinový den se letos koná netradičně 30. září a kromě standardních komunikačních kanálů, tedy sociálních sítí, webových stránek nebo reklamních prostorů ve vozech, poskytly některé dopravní podniky organizátorům pro prodej kytiček i svá zákaznická centra nebo rovnou nakoupily žluté květiny pro své zaměstnance.

„Letošní krizová situace ztížila organizátorům práci v mnoha směrech, podle našich informací je zasáhl především značný pokles počtu dobrovolných prodejců, kteří jsou s tímto projektem pevně spjati, a proto jsme velmi rádi, že můžeme naším prostřednictvím oslovit co nejvíce potenciálních dárců,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR, a pokračuje: „Organizátorům patří velký obdiv. Obzvláště v této době museli vynaložit opravdu nadlidské úsilí.“

Při letošní sbírce obdrží dárce vedle kytičky se zelenou stužkou i informační letáček, ve kterém se dozví o prevenci nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře. Volbu letošního tématu sbírky podpořil přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.: „Česká republika má ve světě jednu smutnou prioritu - nádory ledvin jsou u nás nejčastější ze všech sledovaných zemí." Přesné příčiny tohoto stavu nejsou dosud známy, řada výzkumných týmů se touto otázkou zabývá. Důležitým faktem je, stejně jako u mnoha jiných diagnóz, přijít k lékaři včas a zvýšit své šance k plnému uzdravení.

 

Kontakt:

Mgr. Martin Chval

výkonný ředitel SDP ČR

tel: 724 361 999

email: sdp-cr@sdp-cr.cz

 

TZ - Květinový den

zpět ...