Prohlášení o přístupnosti

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.pmdp.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

 1. Z důvodu nepřiměřené zátěže, která by znamenala zásah do externího redakčního systému:
  • Captcha ve formulářích neobsahuje zvukovou alternativu (WCAG 1.1.1).
  • U některých polí formulářů chybí přesnější zadání datového typu, např. email (WCAG 1.3.5)
  • Je použit zastaralý HTML atribut pro určení jazyka stránky (WCAG 4.1.1)
  • U některých polí formulářů se nezobrazuje textová chybová hláška v případě chybného vstupu (WCAG 1.4.1)
 2. Z důvodu nepřiměřené zátěže, která by znamenala výměnu stávajícího řešení třetí strany pro kontaktní chat:
  • Kontaktní chat není přístupný pomocí klávesnice (WCAG 2.1.1)
 3. Z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Fotogalerie obsahuje poměrně velké množství převážně ilustrativních fotografií, které nemají relevantní textovou alternativu (WCAG 1.1.1)
  • Několik obrázků postrádá relevantní textovou alternativu (WCAG 1.1.1)
  • Odkazy v drobečkové navigaci nemají dostatečný kontrast (odkazy vůči textu, WCAG 1.4.1)
  • Carousely nemají přístupný text v tlačítcích umožňující přechod na konkrétní slide (WCAG 4.1.2)
  • Vyhledávací pole nemá nastavenu správnou ARIA roli (role=search, WCAG 4.1.2)

Na uvedení do souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. se stále pracuje.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 6.6.2024

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – společností Softmedia s.r.o.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: pmdp@pmdp.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

tel.: 371 655 600, e-mail: pmdp@pmdp.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz