Podmínky soutěží

Obecné podmínky soutěže vyhlašované na Facebooku a Instragramu

Pořadatelem soutěže jsou Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 252 20 683, zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710 (dále jen Pořadatel).

  1. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, není-li stanoveno jinak.
  2. Soutěžícím se stává ten, kdo se dle podmínek konkrétní vyhlášené soutěže zapojí svojí účastí do soutěže.
  3. Zapojením se do soutěže soutěžící dává svůj souhlas se zveřejněním svého příspěvku na stránkách Pořadatele.
  4. Výherce vybere po ukončení soutěže Pořadatel a výherci budou o výhře informováni, například prostřednictvím messengeru, označením výherce či zmíněním v příspěvku.
  5. Výhra bude výherci předána oproti prokázání totožnosti výherce.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o otázkách soutěže, sporných případech i stížnostech s konečnou platností.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž přerušit, zrušit či změnit její pravidla bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady účastníkům soutěže.
  8. Vymáhání účasti v soutěži či vymáhání výher soudních cestou je vyloučeno.

Soutěžící bere na vědomí, že za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry soutěžícím bude pořadatel zpracovávat identifikační osobní údaje soutěžících, a to po dobu nezbytně nutnou podle platných právních předpisů.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo podporována ani spojena se společností Meta a Meta neručí za závazky vzniklé z této soutěže. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pouze Pořadateli.

Platnost těchto podmínek je od 1. 9. 2021.