Kategorie: Půldenní, Za výhledy

Délka: 8,5 km

Občerstvení na trase: ano (Pivní bar Bojo v Sedlci, restaurace Lidový dům na konci výletu)

Výchozí bod: zast. Starý Plzenec, Vilová čtvrť, autobus 51

Koncový bod: zast. Starý Plzenec, Malá Strana, autobus 51


 

I vzdálenější kopce od Plzně nemusí být opomíjené při plánování vašich výletů.

Tentokrát se vypravíme do staré Plzně. Naše cesta začíná na konečné linky č. 51 Starý Plzenec, Vilová čtvrť. Napojte se na zelenou naučnou stezku vedenou dolů mezi domy, která vás dovede do Sedlce, který je dnes součástí města.

Za mostem přes řeku Úslavu odbočte na hráze Sedleckých rybníků a oba obejděte. Vraťte se asi 200 metrů po silnici a odbočte vpravo do kopce na cestu přes louku okolo koňského výběhu. Pak projděte „Netopýří osadou“ až k odbočce k vrcholu Sedlecké skály. Vlevo po závěrečném stoupání se dostanete až na skalní vyhlídku. Můžete se zastavit i na nejvyšším vrcholu kopce, který se nachází v lese, asi 50 metrů vpravo při cestě.

Zpátky se vraťte na poslední rozcestí a cestou vlevo se dostanete na zpáteční cestu do Sedlce. Cestou minete krásné vyhlídky na druhou stranu kopce směrem na Lhůtu. Cesta se poté svažuje až na náves v Sedlci s občerstvením v pivnici Bojo.

Po občerstvení pokračujte po zelené naučné stezce po pravém břehu řeky Úslavy až na Malou Stranu, část Starého Plzence. Zde je také zastávka autobusu linky č. 51, kterým se dostanete zpět do Plzně na Slovany. Čekání na autobus si můžete zkrátit návštěvou restaurace místního Lidového domu, který se nachází cca 5 minut od zastávky.

Víte, že…

…po 200 metrech po začátku cesty se nachází vpravo od cesty Radoušova skalka? Je to buližníkový suk, který dominuje malému parčíku. Dříve skalka bývala ještě větší, ale část byla odtěžena.

…Sedlecká skála je tvořena z ryolitu?

…podle starých pramenů to s názvy vrcholů bylo jinak? Místo na skále, ze kterého je výhled, patří mezi nižší vrcholy a dříve byl označován vlastním názvem jako Štáhlavský vrch. Skutečný vrchol je však zalesněný a bez rozhledu.

… na vrcholu kopce leželo hradiště? Zachovaly se zde zbytky příčného valu na severovýchodě temene. Podle nálezů bylo osídleno v pozdní době halštatské (období doby železné).

…uprostřed Sedlce se nachází bývalý objekt Sedleckých železáren? První nepřímé zprávy o tavbě železa v Sedlci pocházejí z roku 1587 a 1592. V 17. století se již železná ruda tavila v prvních vysokých pecích.

…v roce 1974 bylo rozhodnuto připojit železárny ke Škodovým závodům, k nimž patřily již v roce 1948? V současnosti se v prostorách bývalých sedleckých železáren vyrábí elektrotechnická zařízení.

Zdroj: Wikipedia, web, místní popisy a kniha „Tajemství plzeňských kopců“ od autora Jana Hajšmana

Autor výletu: Miroslav Heřman

HrázSedlecké rybniky 1Sedlecké rybniky 2Sedlecká skála 2Vyhlídka na PlzenecVrchol Sedlecké skályVyhlídka na Lhůtu 2Vyhlídka na Radyni