Kategorie: Půldenní, Za výhledy

Délka: 8,3 km

Občerstvení na trase: ano (na konci výletu)

Výchozí bod: zast. NC Úněšovská, autobus 27 a 30

Koncový bod: zast: Malesice, trolejbus 11


Jedná se o půldenní vycházku lesem určenou pro horké letní dny.

Procházka začíná u obchodního centra Globus na Košutce na zastávce linky č. 27 a č. 30. U malého kruhového objezdu před obchodním centrem přejděte Karlovarskou ulici a po zelené turistické značce pokračujte přes pole směrem na jih. Po 500 metrech opusťte značku, která se stáčí vlevo, a pokračujte rovně po cestě do blízkého lesa.

V lese sejděte k Radčickému potoku a odbočte po cestě vpravo proti proudu potoka. Po 200 metrech vás přivítá první zajímavé místo. Ve skále je vytesán reliéf zvaný U Kamenného muže. Pokud budete mít štěstí a v potoce bude dostatek vody, můžete se opatrně spustit do údolí, kde uvidíte vodopád zvaný Radčická skluzavka.

Poté pokračujte zpět po stejné cestě po proudu potoka okolo studánky Viktorka, zahrádkářské kolonie, ulicí V Břízkách až k dětskému hřišti v Radčicích. Zde se napojte vpravo na zelenou turistickou značku a pokračujte na sever ulicemi Na Jívách a V Podlesí do Kyjovského lesa.

Další zastávkou je nově zrekonstruovaná kaple Panny Marie Pomocné. Pokračujte neznačenou asfaltovou cestou lesem do kopce o délce asi 1 kilometr. Na kopci se pak napojte na žlutou turistickou značku ve směru na západ, která vás dovede do cíle v Malesicích. Cestou vás čeká několik krásných výhledů. Nezapomeňte se zastavit u Malesické skály a na zřícenině hradu Kyjov.

Cesta končí na Malesické návsi, kde můžete využít pohoštění v restauraci Malesický dvůr nebo v pivnici Pod parou. Pro zpáteční cestu do středu města využijte trolejbusovou linku č.11 ve směru na Ústřední hřbitov.

Víte, že…

…reliéf sedící postavy muže na skále při cestě je nazýván U Kamenného muže? Není znám důvod osekání skály. Jedná se možná o lidovou práci, ale není vyloučen starší původ vyjadřující nějaký symbol. Tajemnost podtrhuje ponurost a odlehlost místa.

…Radčická skluzavka je nejvyšším vodopádem na území města? Voda zde stéká po dvanáctimetrovém vyhlazeném skalním stupni s převýšením dva metry. Protože průtočnost potoka je velmi malá, krása vodopádu vynikne po větších deštích.

…studánka Viktorka byla obnovena na místě původního prameniště v roce 2013 a to skupinou převážně místních důchodců, obdobně jako další nedaleká studánka Čumperka? Charakter vody z této studánky je však specifický, protože prochází mimo jiné rašelinným horizontem a je silně sirnatý s nízkým pH. Můžeme proto konstatovat, že se jedná o mírně mineralizovanou vodu vápenato-hořečnatosodného typu. Nebyl zjištěn výskyt ani koliformních bakterií ani dusičnanů. Protože voda není pravidelně zkoušena, je její pití na vlastní nebezpečí.

…prostá kaple Panny Marie Pomocné vysvěcená 16. 9. 1894 byla až do 2. světové války hojně navštěvovaným poutním místem? Potom začala chátrat. V roce 1991 byla tradice poutního místa obnovena, nedávno prošla rekonstrukcí a nyní je zapsaná jako kulturní památka.

…přírodní památka Malesická skála je skalní pyramida ve svahu nad Chotíkovským potokem s viditelnými sedimenty plzeňského karbonu? Zblízka si tak můžete prohlédnout, jak se na sebe vrstvily usazeniny v pomalých a rychlých vodách. To je zřetelné z velikosti materiálu, který se usazoval.

…skromné pozůstatky po malém hrádku Kyjov se nachází na skále nad Chotíkovským potokem, v místech někdejšího pohanského obětiště? Byl založen pravděpodobně na počátku 14. stol., připomíná se pouze při směně r. 1365; r. 1503 se už uvádí jako pustý. Patřil mezi jednoduché šlechtické hrady s velkým zastoupením dřevěných konstrukcí. Zachovaly se terénní nerovnosti, mělký příkop a val. Podle pověsti jsou zde ukryty velké poklady, které dosud čekají na šťastného objevitele.

Zdroj: Wikipedia, web a popisy na místech

 

Autor výletu: Miroslav Heřman

IMG_01IMG_02IMG_03IMG_04IMG_05IMG_06IMG_07IMG_08IMG_09IMG_10IMG_11IMG_12IMG_13IMG_14IMG_15IMG_16IMG_17IMG_18IMG_19IMG_20