Kategorie: krátké výlety, za poznáním

Délka trasy: 5 km

Občerstvení na trase: ano

Výchozí bod: zast. Bílá Hora, autobus č. 20

Koncový bod: zast. Zruč-Senec, U pomníku, autobus č. 20


Pokud máte rádi tajemná místa, jděte se podívat na Čertův mlýn.

Svezte se autobusem č. 20 a vystupte na Bílé Hoře. Odtud se dejte po hlavní silnici směrem na Zruč a po chvíli z ní odbočte vpravo po žluté turistické značce. Projděte kolem H2O sport Sikyta vilovou zástavbou a za chvíli vstoupíte do lesa, stále po žluté. Vlevo souběžně s cestou si všimněte valu, ve kterém je skrytý starý vodovod, který přiváděl vodu do pivovaru Prior na Bílé Hoře z prameniště Dobrá voda u Sence. Po skončení provozu pivovaru vodovod dále využívala papírna v Bukovci, dnes je již mimo provoz. V pivovaru Prior je dnes Ferona a sídlo firmy MAT.

Na křižovatce lesních cest pokračujte rovně kolem naučné tabule Malochovy stezky „Tvrz Roudná“.

Poté, co vyjdete z lesa na louku, pokračujte rovně a sledujte pravou stranu lesa. Na kraji lesa uvidíte včelín, kolem něj zahněte po cestě směrem dolů z kopce. Cesta vás dovede k bývalému prameništi „Dobrá voda“, ze kterého je dnes zřejmě rekreační chata, poněkud zanedbaného ražení. Původně budovy sloužily pro čerpadla a technické zázemí prameniště a vodovodu. Po pravé straně potůčku vytékajícího z prameniště sejdete dolů k Berounce a před sebou již uvidíte zbytky Čertova mlýna.

Pokud půjdete pod mlýnem kousek po proudu Berounky (opravdu jen desítky metrů), najdete u mlýna romantické místo na sezení, kde snad pod stromem sedával starý mlynář a díval se na řeku, za lesíkem pak upravené ohniště na kterém se dají opéct buřty.

Po prohlídce Čertova mlýna se stejnou cestou vraťte lesem ke včelínu a pokračujte po louce vpravo. Po chvíli dojdete na křižovatku polních cest, u které je za křovím schována další naučná tabule „Čertův Mlýn“. Odtud se vydejte po modré TZ směrem na Senec. Na značce STOP přejdete rovně hlavní silnici a pokračujte rovně zástavbou v Senci. Po mírném kopečku se dejte doleva po hlavní silnici a dojdete k vyhlášené cukrárně „U Samků“, kde je na křižovatce i zastávka autobusu č. 20 Zruč – Senec, U pomníku.

Zastávka v cukrárně na kávu, limonádu nebo zákusek je zaslouženou odměnou a náhradou spálených kalorií. Zde vaše putování končí. Pokud ještě máte v nohách málo kilometrů, můžete projít lesem ze Zruče po neznačených cestách k Boleveckým rybníkům a nasednout na MHD až tam. My jsme tak učinili a je to příjemná vycházka pořád po rovině nebo z kopce. Trasu si už ovšem musíte nalézt sami :)

 

Historie Čertova mlýna:

Mlýn měl údajně postavit v roce 1850 mlynář Martin Janota v údolí pod Sencem. Mlýnské kolo poháněla voda ze dvou rybníků nad mlýnem. U mlýna měl mlynář Janota malou zahrádku, kde pěstoval zeleninu, na kterou mu chodil srnec i s rodinou. Jednou se o tom mlynář zmínil v hospodě a uslyšel jej starý pytlák Hejret, který si na srnce počkal. Zanedlouho srnce chytil do oka a z této příhody v hospodě udělali příhodu o čertovi. Tak se již za prvního majitele začalo říkat „Čertův mlýn“.

Jiná, méně pravděpodobná pověst vypráví, že jednou přišel do mlýna mladík v zeleném kabátě a hledal práci. Protože byl velmi pracovitý, ve mlýně zůstal a lidé z okolí si jej brzy oblíbili. Mladé mlynářce se také zamlouval. Jednou v podvečer se ji mladík zeptal, zda by s ním nechtěla z mlýna odejít. Ta chvíli přemýšlela a nakonec souhlasila. Tu se ale mladík proměnil v čerta a mlynářku odnesl do pekla a od té doby se říká „Čertův mlýn“.

Text: 23.12. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?w

 

Zbytky Čertova mlýnaRozcestí Tvrz RoudnáVal u cesty skrývající původní vodovod do pivovaru Priorcukrárna u SamkůObčerstvení v cukrárně u Samků