Výhledy z plzeňských kopců

Kategorie: Půldenní, Za výhledy

Délka: 7,9 km

Občerstvení na trase: ano (na konci výletu)

Výchozí bod: zast. Hřbitovní, trolejbus č. 11

Koncový bod: zast. Koterov, autobus č. 51 


 

Je známo, že v okolí města Plzně jsou tři dominantní kopce opatřené rozhlednami, z kterých je krásný výhled na město. Tato skutečnost zastiňuje fakt, že daleko blíže ke středu města se nacházejí další menší vyvýšeniny, ze kterých je výhled na město neméně zajímavý.

Tento výlet spojuje dva kopce, které se nacházejí na východě a jihu od Plzně.

Na první kopec Švábiny (402m) se vyvezete trolejbusem č. 11 a na předposlední zastávce „Hřbitovní“ před Ústředním hřbitovem začnete váš výlet. Ze zastávky pokračujete asi 100 metrů ve směru jízdy trolejbusu a odbočíte vpravo do Vyhlídkové ulice. Pokračujete asi 350 metrů k první zastávce na kopci. Je zde upravená vyhlídková terasa s mapou okolí (2). Za dobré viditelnosti je kromě celého města vidět i Přimda a Český les. Pokud si chcete udělat nějaké panoramatické snímky, doporučuji se vydat na cestu spíše v dopoledních hodinách, kdy budete mít slunce v zádech. Pěkný je zde i západ slunce.

Poté pokračujte dále po polní cestě směrem na jih, nad lobezskou střelnicí do Božkova až do ulice K Hrádku kolem pomníku Obětem světových válek (3). Odbočte vlevo směrem ven z města a po 150 metrech odbočte vpravo do ulice K Potoku. Když překročíte umělé koryto Božkovského potoka, dejte se proti proudu a po 500 metrech odbočte vpravo a po cyklotrase 2151 k rekultivovanému bývalému odkališti plzeňské teplárny. Cestu si zde můžete trochu zkrátit lesem nad průmyslovým objektem firmy Sarond (vyznačeno na mapce).

Z hráze (4) je zajímavý pohled na městkou část Božkov. Přejdete hráz a pokračujete po cestě vlevo lesnatým údolím až k silnici spojující Božkov s Letkovem. Přejdeme na druhou stranu a pokračujeme po místní komunikaci směrem ke Koterovu. Asi po kilometru dojdeme k druhé vyhlídce pod kopcem Háj (5). Odtud je neopakovatelný výhled na Plzeň od jihu.

Malou 300 metrovou zacházkou z trasy ve směru po silnici na Koterov dojdete ke startovací rampě pro rogala a paragliding s krásným výhledem na údolí Úslavy (6).

Ještě nás čekají další tři výhledy. Návratem na trasu pokračujte na kopec Háje (436 m). Pokud se ohlédnete ještě před lesíkem na vrcholu, uvidíte ještě Plzeň z jiné perspektivy. Odbočte vlevo, obejděte vrchol kopce a otevře se vám pohled na letkovské letiště (7). Na konci cesty dojdete ke starému lomu. Odtud se zase objeví výhled ve směru na jih. Kromě Radyně, dlouhého mostu na dálnici D5, nákupního centra Olympia, je zde za dobré viditelnosti vidět i Šumava.

Pak se vraťte po té samé cestě, neboť průchod lomem je z bezpečnostních důvodů uzavřen. A pokračujte z vrcholu polní cestou přímo do Koterova.

Cesta výletu končí na Koterovské návsi, která je velice fotogenická. Zde je také možné ukončit procházku občerstvením v místní sokolovně. Z návsi odjíždí autobus č. 51, kterým se vrátíte zpět do Plzně na Náměstí Milady Horákové.

Upozornění:

Navržená trasa vede převážně po lesních a polních cestách, které mohou být po větších deštích velice blátivé.

Víte, že…

…kopec Háje užíval v historii několik názvů? (Na Hájích, Kolešovka, Leschnitz Berg – Lešnický vrch, Lešenice)

…před zavedením lomu na kopci Háje na těžbu kamene se zde těžila hlubinným způsobem břidlice? Z té se vypaloval a louhoval vitriol (dýmavá kyselina sírová). Ta se používala hlavně k bělení plátna, tkanin, krajek, ale také k výrobě maziv, leštidel, střelné bavlny, barviv a léčiv.

…oba kopce byly využívány civilní ochranou za socialismu ke sledování města? Při té příležitost zde bylo vybudováno několik betonových pozorovatelen.

…za druhé světové války byla na Švábinách opevněná stanoviště protiletecké obrany města zřízená wehrmachtem?

…v rozvojových záměrech města se počítá se zastavěním polí mezi Lobzy a Švábinami novou městkou čtvrtí Švábiny s rodinnými a bytovými domy až pro 6 000 obyvatel?

Zdroj: Tajemství plzeňských kopců, autor: Jan Hajšman.

 

Autor výletu: Miroslav Heřman

IMG_20220123_133359mIMG_20220123_133606mIMG_3357IMG_20220123_134258mIMG_20220123_140728mIMG_20220123_145042mIMG_20220123_145027mIMG_20220123_145849mIMG_20220123_150234mIMG_20220123_150239mIMG_20220123_150302mIMG_20220123_152540mIMG_20220123_152441m