Kategorie: Půldenní, Za výhledy

Délka: 10 km

Občerstvení na trase: ano (uprostřed ve Lhotě, Hospůdka na návsi)

Výchozí bod: zast. Valcha, autobus 26

Koncový bod: zast. Litická náves, autobus 21


Jedná se o další vycházku po méně známých plzeňských vyvýšeninách.

Procházka začíná na jedné z konečných linky č. 26 Valcha. Vrátíte se po zelené turistické značce směrem k městu, přejdete Luční potok, po 100 metrech opustíte turistickou značku a vydáte se do mírného kopce. Po půl kilometrové procházce lesem dojdete na již nepoužívanou záložní startovací dráhu Línského letiště. Pokračujte po dráze a před motokárovou dráhou odbočte vpravo do lesa.

Cesta dále vede bývalým vojenským objektem Rozptyl č.1. Zde je 14 hangárů zvaných úly, rozházených po lese, maskovaných pod uměle navršenými kopci a zalesněním. Pokud budete dále pokračovat po nezvykle široké komunikaci směrem na západ, dojdete k přemostění dálnice D5. Tato komunikace se využívala k přemisťování letadel mezi hlavním letištěm a záložní startovací plochou.

Dále se vraťte k paintballovému hřišti, odbočte vpravo, vyjděte z objektu na silnici mezi Novou Vsí a Lhotou. Pokračujte vlevo po silnici až do Lhoty.

Přejděte náves a překročte řeku Radbuzu po lávce Járy Cimrmana. Pokračujte rovně přes louku pod železničním viaduktem a vlevo po cestě lesem do kopce na vrchol Dubové hory. Vynaložená námaha bude poté odměněna za dobré viditelnosti nádherným výhledem na Šumavu, Brdy, Radyni, Plzeň, Litice a Borskou přehradu.

Cesta dále sestupuje do plzeňské čtvrti Litice. Za hřištěm se dejte vlevo Cihlářskou ulicí, ulicí K Ovčínu až do ulice K Valše. V půlce kopce je odbočka vlevo do kopce, kde ulice K Hradu vás dovede k Litickému hradu.

Zpět se po stejné cestě vrátíte na Litickou náves, odkud odjíždí zpět do Plzně na Borský terminál autobus č. 21.

Víte, že…

…plochý vrchol nevýrazného Volského vrchu se nachází v lese na hranici vojenského prostoru Rozptyl č.1 a není ho snadné nalézt? Paradoxně uměle vytvořené kopce nad hangáry letadel mají vyšší nadmořskou výšku.

…záložní vzletová plocha dlouhá 1400 metrů byla vybudována z taktických důvodů, aby bylo možné co nejdříve opustit letiště? V roce 1980 byl provoz na této dráze až na výjimky zakázán, neboť letadla startovala z krátké dráhy na plný výkon s forsáží a nebezpečně přelétala v malé výšce nad Škodovými závody.

…lesní spojovací komunikace mezi letišti byla násilně příčně přerušena stavbou dálnice D5? Proto musel být vybudován speciálně most pro letadla nad dálnicí.

…maskované hangáry, kryté mohutnými betonovými vraty, schovávaly převážně stíhací letouny MIG 21 MF?

...mistr po lávce Járy Cimrmana nikdy nepřešel? Byl však inspirován splavem pod lávkou a později v plzeňském hotelu Waldek (dnes Slovan) napsal román Dědeček, ve kterém ztvárnil postavu bláznivého Viktora.

…Dubová hora měla několik názvů? Říkalo se jí německým ekvivalentem Eichenberg nebo zkráceně Eich berg, nebo také Na spáleništi i Na radaru. Dříve zde bylo hlavní stanoviště radiotechnické roty Litice s radiolokátorem.

…na vrcholu Dubové hory začíná naučná stezka určená pro malé děti se zábavnými a poučnými prvky, která vede i přes druhý menší vrchol Dubové hory?

…hrad Litice (dříve Lutice) byl zřejmě založen na počátku 13. století rodem Drslaviců? Od 14. století byl v majetku chotěšovského kláštera, v průběhu husitských válek zpustl. Dodnes se z hradu zachoval příkop a část východních hradeb. Lokalita byla osídlena i v několika obdobích pravěku.

… u příchozí cesty k hradu se nachází nepůvodní strom dovezený z jihovýchodní Asie morušovník bílý (Morus alba)? V Číně jsou jeho listy potravou pro housenky bource morušového. Z jeho kukel se získává hedvábí.

Zdroj: Wikipedia, web, místní popisy a kniha „Tajemství plzeňských kopců“ od autora Jana Hajšmana

 

Autor výletu: Miroslav Heřman

Nepoužívaná záložní startovací dráha Línského letiště.Motokárová dráhaMotokárová dráhaMost přes dálnici D5Lávka Járy CimrmanaVýhled na RadbuzuVýhled z vrcholu Dubové horyVýhled na LiticepamátníkZřícenina Litického hraduVýhled na LiticeOkolí Litického hradu